Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Історія школи

Навчально-виховне об’єднання № 136 «Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» м. Дніпропетровська – експериментальний навчальний заклад Міністерства освіти і науки України з теми «Школа культури здоров’я Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю як модель Школи майбутнього в контексті Європейської інтеграції України».

Основна мета дослідження – розроблення інноваційної моделі навчального закладу Школи культури здоров’я – Школи майбутнього, яка через пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг та механізму їх надання спрямовує свою діяльність на вдосконалення національної системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України в світовий освітній простір і налаштована на випереджувальний характер розвитку своєї власної освітньої системи.

Навчальний заклад заснований в 1987 році як середня загальноосвітня школа. З 1992 року реформований у гімназію № 136, а з 2005 року – у навчально-виховне об’єднання. НВО № 136 є закладом міського підпорядкування, фінансується з міського бюджету.

В закладі навчається 792 учнів у 1-11 класах та дошкільному відділенні: 4 групи в дошкільному відділенні з 12-годинним перебуванням дітей; 1-4 класи початкової школи; 5-9 класи – універсального напрямку; 10-11 – профільні класи.

За експериментом виходимо на такі результати:

- розроблені концепція та модель навчального закладу Школа культури здоров’я – Школа майбутнього;

- проведено серію тренінгових занять з метою підготовки тренерів з впровадження в освітній процес НВО № 136 інтегрованого курсу «Європейська інтеграція України»;

- розроблена та впроваджена в практику роботи вчителів початкової школи Програма діагностичної технології формування культури мислення школярів через інтелектуальну культуру вчителя;

- розроблена програма інтегрованого курсу «Європейська інтеграція України» для учнів 1-4 класів початкової школи;

- у навчально-виховний процес впроваджені наступні чинники сучасних засад Європейського Союзу: учень-індивідуальність і суб’єкт навчально-виховного процесу; домінування оперативних цілей, змісту освіти, пристосованих до психофізичних можливостей учня, активізаційно-творчих методів, урізноманітнених форм діяльності; заняття цікаві, захоплюючі, а отримані знання тривалі, ґрунтовні, системні, потрібні для подальшого процесу навчання; навчальні програми, підручники спрямовані на набуття знань (компетенцій) учнів, підтримують креативний стиль мислення та діяльності й базуються на їхніх природних можливостях;учитель навчально-виховного об’єднання – новатор, професіонал, який постійно вдосконалює організаційну та педагогічну культуру, особистісні якості, цінності та педагогічну компетентність; співпраця школи з сім’єю, з локальним середовищем у процесі навчання та виховання учнів; учень – активний учасник позакласних, позашкільних заходів; розвиток творчих здібностей учнів; відсутність другорічництва, підтримка учня в процесі переходу з класу в клас; пріоритет педагогіці гри, театралізації, комп’ютерному забезпеченню, тренінгу розвитку творчості;

-   з метою розвитку внутрішньої мотивації в учнів до навчальної праці та творчої діяльності складений загально шкільний план позаурочної предметної роботи науково-методичних кафедр;

-  сплановані заняття методичних шкіл щодо оволодіння вчителями технологіями аналізу та самоаналізу навчальних занять як інструменту оцінки результативності оволодіння інноваційними педагогічними технологіями;

-    розроблена програма сприяння розвитку інтелектуальних та креативних здібностей гімназиста.

 

 
                                                                                          ІНФОРМАЦІЯ
Навчально-виховне об’єднання №136 один із навчальних закладів, що відомий не лише в Дніпропетровській області, а й в Україні та за її межами.
Заклад був заснований в 1987 році як середня загальноосвітня школа, з 1991 року перейшов на українську мову навчання, в 1992 році реформований в першу в Дніпропетровській області гімназію, а з 2005 року в навчально-виховне об’єднання №136. НВО №136 є закладом міського підпорядкування і фінансується з міського бюджету. На сьогоднішній день в закладі навчається 907 учнів.
Від 1996 року гімназія стала дійсним членом Європейської  мережі шкіл сприяння здоров’ю. Від 2002 року заклад стає експериментальним навчальним закладом Міністерства освіти та науки України, проводить велику науково-дослідницьку роботу в області створення Школи культури здоров’я Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю як моделі Школи майбутнього в контексті Європейської інтеграції України.
Колектив закладу плідно працює над створенням єдиного освітнього простору в системі неперервної освіти як науково-освітньої, соціально-культурної інституції що формує людину з новою ментальністю, яка усвідомлює саму себе, долає національний нігілізм, пізнає своє етнічне коріння є високодуховною, вміє реалізовуватися в різних сферах діяльності, здатна до навчання упродовж всього життя, дбає про збереження та зміцнення власного здоров’я.
Експериментальна діяльність колективу НВО №136 була неодноразово відзначена золотими медалями та дипломами на Всеукраїнських та міжнародних науково-методичних виставках – в 2009, 2012 та 2015 роках.
НВО №136 входить до Асоціації інноваційних навчальних закладів «Відроджені гімназії України».
З 1991 року НВО №136 активний учасник міжнародних програм: «Kids to Kids International», AIESEC, «Світ без кордонів», «Європа у валізі». Дієвим механізмом впровадження міжнародних програм в роботу НВО №136 є Євроклуб FAF, який сприяє вихованню у гімназистів позитивного ставлення до вивчення іноземних мов (в гімназії вивчається три іноземні мови), розвитку інтелектуальних та пізнавальних здібностей учнів. Гімназисти завдяки активній роботі Євроклубу є справжніми патріотами-інтернаціоналістами. Вони усвідомлюють причетність до європейських цінностей та відчувають себе членами європейської спільноти. Бо саме Євроклуб є тим механізмом інтеграції до європейського освітнього простору, який забезпечує поступ кожного з них до демократичних європейських цінностей, європейської ментальності, виховує в кожному гімназисті справжнього європейця.
З метою поліпшення вивчення рідної мови учнями НВО №136 та розширення сфери її використання вчителі кафедри слов’янської філології у 2011 році склали програму «Українську мову – в кожну родину». Метою програми є: створення належних умов для поліпшення володіння українською мовою учнями та членами їх родин; виховання шанобливого ставлення до українських культурних мовних традицій; популярізації культурних надбань українського народу, його мовних традицій, краси рідної мови.
Учні закладу вже декілька років поспіль є учасниками проекту «Навчання демократії через дебати». Молодь, залучена до проекту, навчається краще розуміти складність соціальних процесів у полікультурному світі та мультиетнічному та поліконфесійному українському суспільстві, набуває досвіду публічних виступів, розвиває навички ораторського мистецтва, вчиться ефективно діяти та працювати в команді. Клуб «Дебати» працює з 2003 року, а з 2011 року є постійним учасником турнірів під егідою громадської організації «Нове бачення», яка являється членом міжнародної дебатної освітньої асоціації IDEA.
З 2009 року НВО №136 долучилось до науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Метою проекту є упровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально-здібних дітей та учнівської молоді.
За тридцять років існування в закладі сформувались власні традиції, які не тільки зберігаються але й примножуються: вчорашні випускники приводять до гімназії своїх дітей, які з гордістю співають гімн гімназії, створений директором, викладачами та учнями. «Жити для кращого життя, жити для того щоб творити» - слова гімну стали життєвим кредо кожного гімназиста. «Ми – єдина родина» - «Familia una sumus»: під цим гаслом об’єднані учні, вчителі, батьки тих хто навчається в гімназії, випускники. Результатом цієї єдності і співпраці є високі показники навчальних досягнень. За результатами ЗНО останніх років заклад входить до десятки навчальних закладів м. Дніпра (за рейтингом 2016 року НВО №136 посіла 9 місце, а за результатами ЗНО з української мови 4 місце).
Підняття державного прапору на подвір’ї школи та виконання гімну – саме так розпочинається навчальний день кожного гімназиста – це одна з найголовніших традицій нашого закладу.
Щороку у листопаді проводиться Реквієм пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років та сталінських репресій.
Андріївські вечорниці є традиційним народознавчим святом, до якого учні різних класів готуються старанно, розкриваючи свій творчий потенціал.
В 2003 році в НВО №136 був заснований проект «Зірка гімназії», головною метою якого є стимулювання до розкриття інтелектуального, соціально-громадського та творчого потенціалів кожного учня гімназії. 
В гімназії діє заохочувальна програма: «Острів надії» - премія ім. Кирила і Мефодія, яку отримують учні та вчителі за ревність у служінні українському народові та Батьківщині, високі досягнення у навчанні, розбудові рідної гімназії задля її розквіту.