Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Сторінка психолога

 

 

 

 

http://youtu.be/rzjtpVa06UI

 

http://youtu.be/espwzDTLVkE

 

https://youtube.com/playlist?list=PL_zDp5rG6HquZDpFGcxCiIBBp8O1dRWE1

 

https://youtu.be/9Nh4_pYHnfA

 

 

 

 

Основні завдання психологічної служби

навчально-виховного об’єднання №136

«Класична ґімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 н.р.

 

Психологічна служба є невід’ємною частиною освітнього процесу. Тому її основні завдання та функції пов’язані з виховними потребами нво №136 та його експериментальною діяльністю за темою: «Школа культури здоров’я Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю як модель Школи майбутнього з випереджаючою освітою  для сталого розвитку  в контексті Європейської інтеграції України». Відповідно психологічна служба повинна працювати над забезпеченням психолого-педагогічних умов для успішного втілення формувального етапу експерименту:

·                     надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу в умовах експериментальної діяльності;

·                     психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в експериментальному закладі Всеукраїнського рівня;

·                     діагностика рівнів навчального та особистісного розуміння учнями, вчителями батьками Школи культури здоровʼя як Школи майбутнього з випереджаючою освітою для сталого розвитку в контексті Європейської інтеграції України;

·                        проектування результатів науково-дослідницької та експериментальної роботи на основі впровадження методологічної моделі Школа культури здоровʼя – Школа майбутнього з випереджаючою освітою для сталого розвитку. Позитивні та негативні прогнози експерименту;

·     впровадження психологічних програм, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), різних форм узалежнень, труднощів в адаптації до навчання, порушень поведінки, торгівлі людьми;

·     психологічний супровід експериментальних класів підготовчого відділення «Інтелект України»;

·     психологічний супровід навчальної діяльності у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти.

 

1. Психодіагностична робота

 

№ з/п

Зміст роботи з учнями та вихованцями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1

Психодіагностика:

ДНЗ

·     вивчення рівня адаптації вихованців молодшої групи днз до нових умов життєдіяльності;

·     дослідження розвитку пізнавальних процесів вихованців середньої групи днз;

·     визначення рівня готовності вихованців старших груп днз до навчання в підготовчому відділенні.

 

Підготовче відділення

·     визначення рівня адаптації учнів до навчання  в 1 класі підготовчого відділення (зорова пам'ять, дрібна моторика, орієнтування у просторі і т.ін);

·     вивчення рівня психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання у середній ланці.

 

Гімназія

·     вивчення рівня психологічної адаптації учнів 1 класів (5-х) до навчання в гімназії (тривожність, навчальна мотивація, самооцінка, соціометрія);

·     вивчення рівня психологічної адаптації учнів 6 класів (10-х) до профільного навчання ;

·     паралелі  5-х класів гімназії з профорієнтації та профілізації.

 

 

Грудень

 

 

Жовтень

 

 

Квітень

 

 

 

Вересень-жовтень

 

 

Березень-квітень

 

 

Вересень

 

 

 

жовтень

 

 

Січень-лютий

 

 

Молодша група днз

 

Середня група днз

 

Старша група днз

 

 

1-ші кл. п/в

 

 

 

4-ті кл. п/в

 

 

 

1-ші (5-ті) кл. гімназії

 

 

6-ті (10-ті) кл. гімназії

 

5-ті кл.гімназії

2

 Індивідуальна та групова психодіагностична робота з учнями та вихованцями згідно з запитами учнів, батьків, вчителів, вихователів та власних спостережень.     

Протягом року

З учнями та вихованцями

3

Моніторинг творчих здібностей учнів та вихованців днз для створення банку даних обдарованих дітей     

Протягом року

З учнями та вихованцями

4

Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери вихованців молодшої групи, що мають ознаки дезадаптації.

листопад

З вихованцями

5

Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери учнів 1-х кл., що мають ознаки дезадаптації

листопад

1-ші кл.

6

Діагностика особистісних особливостей дітей з особливими освітніми потребами

Відстеження соціально-психологічного клімату в колективі та статусу дитини з особливими освітніми потребами в групі.

листопад

Діти з особливими освітніми потребами

 

7

Психодіагностика вчителів, які проходять атестацію у 2014 році.

березень

Вчителі, що проходять атестацію

8

Діагностика агресивної поведінки та виявлення «групи ризику» за запитами класних керівників та батьків

постійно

Учні «групи ризику»

9

Відвідування навчальних уроків і занять в групах подовженого дня та днз, спостереження за мікрокліматом у створених колективах, стилем спілкування учнів із учителем(дітей з вихователем) і один з одним.

постійно

З учнями, вихованцями

 

2. Консультативна робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями та вихованцями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1

Консультативна робота з батьками:

·     індивідуальна;

·     групова  в ході батьківських зборів згідно тем досліджень та психодіагностичної роботи психологічної служби

 

Постійно

 

 

З батьками

 

2

Консультативна робота з класними керівниками, вчителями-предметниками та вихователями згідно плану проведення психодіагностичної роботи:

·     індивідуальна;

·     групова.

Протягом року

З педпрацівниками

3

Індивідуальна та групова консультативна робота з учнями та вихованцями згідно замовлень учнів, батьків, класних керівників

Протягом року

З учнями і вихованцями

4

Індивідуальні та групові консультації учнів та їхніх батьків за результатами професійної діагностики.

Протягом року

5-ті кл.гімназії

6

Індивідуальна та групова консультативна робота з батьками учнів початкової школи стосовно діагностики та розвитку креативності та творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку

Протягом року

З батьками учнів початкової школи

7

 Індивідуальне консультування батьків вихованців днз, у яких виявлено недостатній рівень готовності до навчання в початковому відділенні гімназії.

Квітень

 

З батьками

8

Консультативна робота з батьками дітей, які будуть зараховуватись до перших класів початкової школи гімназії

Квітень-липень

З батьками

9

Індивідуальне консультування батьків про причини дезадаптації першокласників і шляхи її подолання

Постійно

 

З батьками

10

Індивідуальні та групові консультації щодо особливостей навчально-виховного процесу в експериментальних класах п/в «Інтелект України»

Постійно

 

З батьками,

11

Консультативна робота з класними керівниками, вчителями-предметниками, батьками дітей з особливими освітніми потребами з метою створення психологічного комфорту для навчання.

Постійно

 

З батьками, педпрацівниками

12

Індивідуальні та групові консультації з усіма учасниками освітнього процесу з питань профілактики насильства в освітньому середовищі, агресивної поведінки та виявів жорстокості, суїцидальної поведінки в учнівському колективі, торгівлі людьми.

Постійно

 

З батьками, педпрацівниками, учнями

13

Індивідуальні консультації учнів 6-7 (10-11)кл. гімназії щодо написання курсових робіт з психології

Постійно

 

6-7 кл. (10-11) гімназії

14

Індивідуальне консультування батьків: «Про причини труднощів адаптації молодших дошколят і шляхи взаємодії в їх подоланні».

листопад

З батьками

 

3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота

 

 

з/п

Зміст роботи з учнями та вихованцями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1

Організація профілактичної та корекційно відновлювальної роботи з попередження негативних проявів у поведінці учнів підліткового віку

Протягом року

 В учнівських групах

2

Профілактика агресивності та аутоагресії різних вікових груп учнів у ході навчально-виховного процесу:

·      групові та індивідуальні заняття, спрямовані на розвиток комунікативних навичок з вихованцями днз

·     Групові психокорекційні заняття з учнями 1– 4-х класів п/в (формування відповідальної поведінки, партнерського спілкування, корекція агресії);

·     Використання психотренінгових занять, психологічних ігор з попередження агресивності та аутоагресії, підвищення комунікаційних компетенцій учнів 1-7(5-11) класів гімназії;

·     Використання психологічних вправ, спрямованих на розвиток соціальних навичок та соціальної  адаптованості учнів старших класів

Протягом року

учні різних вікових груп

3

Профілактична робота по зниженню рівня тривожності у учнів різних вікових груп

Згідно запитів та результатів психодіагностики

З учнями

4

Проведення індивідуальної корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи згідно педагогічних запитів, запитів батьків, особистих спостережень та результатів психодіагностики

Згідно запитів

З учнями

5

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями 1-х класів початкової школи спрямована на подолання дезадаптації (за запитом класних керівників та батьків).

Протягом року

учні 1-х кл.п/в

6

Корекційно-відновлювальні заняття з учнями «групи ризику» з попередження проявів насильства, агресивної поведінки та жорстокості, суїцидальної поведінки, торгівлі людьми.

Постійно

 

З учнями

7

Корекційно-відновлювальні та розвивальні заняття з учнями з особливими освітніми потребами

Постійно

 

З учнями

8

Розвивальні індивідуально-групові заняття з обдарованими дітьми з розвитку креативності та творчого мислення

За окремим планом

З учнями та вихованцями

9

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями 1-х, 6-х класів гімназії за результатами психолого-педагогічних консиліумів.

Протягом року

З учнями 1-х,6-х (5, 10 кл.) гімназії

10

Групові заняття щодо підвищення рівня адаптації вихованців молодшої групи днз до нових умов життєдіяльності.

Жовтень -листопад

З вихованцями молодшої групи

11

Тренінгові заняття з формування знань, умінь і навичок із збереження здоров'я «Мій Всесвіт» з учнями 4 кл. гімназії.

лютий

З учнями

12

Тренінг з учнями старших класів щодо розвитку толерантності «Я відкритий до тебе»

листопад

З учнями

 

 

4. Психологічна просвіта

 

 

з/п

Зміст роботи з учнями та вихованцями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1

Регулярно інформувати на батьківських зборах батьків учнів про результати проведених психодіагностичних дослідженьдосліджень

Згідно плану роботи НВО

З батьками різних вікових категорій дітей

2

Виступ перед членами батьківської ради НВО з проблемних питань стосовно психологічного клімату в НВО та в окремих класах

Згідно плану роботи НВО

З членами батьківського комітету

3

Профілактичні бесіди з учнями 5-7 кл. щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих  і хворих на СНІД .

Відеолекція «СНІД. Дороги, які ми обираємо…».

Листопад

З учнями

4

Проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо адаптації учнів 1-х (5-х) кл. гімназії та учнів 6-х (10-х) кл. щодо доцільності обраного профілю навчання

Вересень

 

Жовтень

 

З педколективом

5

Провести тематичні класні години щодо виховання толерантного ставлення до оточуючого світу

За окремим планом

Учні, вчителі, батьки

6

Розробити рекомендації для учнів, батьків та педагогів щодо профілактики агресивної поведінки, насильства та жорстокості в освітньому середовищі, суїцидальної поведінки, торгівлі людьми.

грудень

Учні, батьки вчителі

7

Відеолекція щодо профілактики торгівлі людьми  «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно» для учнів 5-7 кл.

лютий

З учнями

8

Відеолекція щодо підтримки репродуктивного здоровʼя підлітків  «Відповідальне батьківство» для учнів 5-7 кл.

травень

З учнями

 

5. Організаційно – методична робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями та вихованцями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1

Підготовка та проведення психолого-педагогічних семінарів:

*  для вчителів 1-х класів початкової школи на тему «Виховуємо толерантність».

*  для вчителів випускних класів щодо важливості формування в учнів якостей, необхідних при зміні умов навчання.

 

Згідно плану роботи школи

з педагогами

2

Підготувати виступи на засіданнях науково-методичної ради:

*  «Дослідження місця модульно-розвивального, кооперативного, демократичного навчання, тренінгової системи, рівня використання компʼютерних технологій в академічному процесі Школи культури здоровʼя – Школи майбутнього».

*  «Впровадження здоров′язберігаючих, здоров′язміцнюючих технологій у навчально-виховний процес Школи культури здоров′я – школи майбутнього (методичне забезпечення процесу)

Згідно плану роботи школи

З педагогами

3

Проведення тренінгів для класних керівників щодо корекції поведінки  учнів «групи  ризику».

Згідно плану роботи школи

з класними керівниками

4

Підготовка виступів на психолого-педагогічних консиліумах:

·      вчителів 1-х класів гімназії та класоводів початкової школи;

·      учителів   6-х класів гімназії щодо доцільності обраного профілю навчання;

·      класоводів 1-х кл.п/в та вихователів старших груп днз та вчителів підготовчих курсів щодо адаптації учнів 1-х кл. п/в до нових умов навчання.

 

 

вересень

 

жовтень

 

листопад

з педагогами

5

Складання індивідуальних психологічних карт і психолого-педагогічних характеристик на дітей різних вікових груп

травень

 

6

Вивчення ефективності організації занять за системним експериментом «Інтелект України» у 1-х та 2-х кл. п/в.

За окремим планом

Класоводи 1-2-х кл. п/в

7

Семінар для батьків «Ідеальна родина ХХІ століття»

Тиждень психології

З батьками

 

8

 

Проведення загальних батьківських зборів з питань якісної підготовки вихованців старших груп днз до навчання в 1 кл. п/в

За окремим планом

З батьками

9

Організаційна робота по обладнанню кабінету психології необхідною документацією: нормативної, довідкової, інформаційної, оформлення журналів для звітної та облікової робіт.

Постійно

 

10

Вироблення рекомендацій для батьків та педагогічного колективу щодо успішної інтеграції в навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми потребами

За окремим планом

З педколективом, батьками

11

 Тренінгові заняття з учнями:

·   з учнями 4-х кл. п/в щодо підготовки до підсумкової атестації та вступу до гімназії;

·   7-х кл. гімназії щодо підготовки до захисту науково-дослідницьких робіт у МАН та до зовнішнього незалежного оцінювання;

·   6 кл.п/в щодо визначення у виборі професії та профільності навчання;

·   з учнями різних вікових груп щодо профілактики насильства, агресивної поведінки та жорстокості в освітньому середовищі, суїцидальної поведінки, торгівлі людьми.

Згідно плану роботи школи

з учнями

12

Підготовити виступи на педрадах:

·  «Проектування результатів науково-дослідницької та експериментальної роботи на основі впровадження методологічної моделі Школа культури здоровʼя – Школа майбутнього з випереджаючою освітою для сталого розвитку. Позитивні та негативні прогнози експерименту»

·  «Результати діагностики рівнів навчального та особистісного розуміння учнями, вчителями батьками Школи культури здоровʼя як Школи майбутнього з випереджаючою освітою для сталого розвитку в контексті Європейської інтеграції України»

·  «Аналіз використання педагогами Школи майбутнього принципів індивідуалізації та диференціації навчання на вибірково-конструктивному і професійно-творчому рівнях з метою творчого розвитку компетентностей гімназиста, враховуючи особливості його креативної, інтелектуальної, емоційно-вольової та дієво-практичної сфер»

·  «Вироблення шляхів виховання патріота України з трансʼєвропейською ментальністю та моделі дієвої співпраці «школа-місцева громада» 

Згідно з планом роботи школи

З педколективом

13.

Провести семінар-практикум для вчителів 1-х класів початкової школи на тему «Психологічна адаптація першокласників до шкільного навчання».

грудень

З вчителями

14.

Організація та проведення тижня психологічної культури у НВО

квітень

З вчителями, учнями, батьками

 

6. Зв’язки з громадськістю

 

з/п

Зміст роботи з учнями та вихованцями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1

Організація спільної роботи з будинком дитячої творчості Самарського р-ну щодо розвитку творчих здібностей та обдарувань дітей

Протягом року

З учнями гімназії

2

Організація спільної взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо профілактики та попередження негативних проявів у поведінці учнів підліткового віку

Протягом року

З учнями гімназії

3

Організація співпраці з ТМО №12 у рамках виконання програми «Репродуктивне здоровʼя нації»

ІІ семестр

З учнями гімназії

 

Практичний психолог НВО №136                                               Шепотько А.В.

 

 

 

Десять заповідей для мами і тата майбутнього першокласника

 

1. Починайте «забувати» про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу дома, визначте коло її обов’язків. Зробіть це м’яко: «Який ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі помити посуд».

 

2. Визначте загальні інтереси. Це можуть бути пізнавальні інтереси (улюблені мультфільми, казки, ігри), так і життєві (обговорення сімейних проблем).

 

3. Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті (наприклад, дайте гроші на хліб і на морозиво, коментуючи суму на той й на інший продукт).

 

4.    Не лайте, а тим більше – не ображайте дитини в присутності сторонніх. Поважайте почуття й думки дитини. На скарги з боку навколишніх, навіть учителя або вихователя, відповідайте: «Спасибі, ми обов’язково поговоримо на цю тему».

 

5.   Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації, що виникли з однолітками і дорослими. Щиро цікавтеся її думкою, тільки так ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію.

 

6.    Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення – запорука гарного навчання. Були в театрі (цирку, кіно) – нехай розповість, що більше всього сподобалося. Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина почувала, що вам це цікаво.

 

7.    Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її пізнавальний інтерес ніколи не згасне.

 

8.    Постарайтеся хоч іноді дивитися на світ очима вашої дитини. Бачачи світ очима іншого – основа для взаєморозуміння.

 

9.    Частіше хваліть вашу дитину. На скарги про те, що щось не виходить, відповідайте: «Обов’язково вийде, тільки потрібно ще раз спробувати». Формуйте високий рівень домагань. І самі вірте, що ваша дитина може все, потрібно тільки допомогти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою й ніжністю.

 

10.      Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що вони не завжди розумні. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз – фундамент шанобливого ставлення до вас тепер і в майбутньому.

 

 

Про що розкажуть малюнки дитини

 

 

Важливим для психічного здоров'я дитини є психологічний клімат родини. Він суттєво впливає на дитину, спричиняє стан комфорту або ж дискомфорту.

Дуже важливо, щоб батьки могли вчасно реагувати на зміни психічного здоров'я дитини, наприклад, за допомогою її малюнків. Психологи вже давно свідчать про важливість дитячого малювання - не тільки як шляху психічного розвитку, а й як засобу діагностики психічного стану. Л.Виготський вважав, що дитяче малювання - це графічна мова, яка міститься десь посередині між жестами та усним мовленням, з одного боку, та письмовою мовою - з іншого.

У малюнку дитина відтворює навколишню дійсність, надає відображуваному особистісний зміст. Дитяче малювання - це особливий вид мови, яка дає змогу розповісти про предмет і зміст дитячого життя через призму мислення, почуттів, уяви.

Відомий дитячий психотерапевт Вайолет Оклендер пропонує давати дітям досить оригінальні завдання: "Намалюй, яким був би світ, якби він був таким, як тобі хочеться", "Намалюй, що ти відчував, коли посварився з братом", "Намалюй свій найщасливіший момент у житті" тощо.

Тож нехай дитина малює і фарбами, і олівцями, і фломастерами, і кольоровою крейдою. Не треба заважати, якщо вона захоче щось домалювати кульковою ручкою на акварелі чи розмалювати гуашшю знайдений надворі кругляк. Коли дитина починає малювати себе у важких життєвих ситуаціях або щодня малює свої страшні сни - це сигнал про її неблагополучний емоційний стан. Іноді малюнки можуть розповісти наскільки комфортно почувається маленька людина в довкіллі. На думку психологів і психотерапевтів, переносячи на папір свої страхи й переживання, дитина допомагає собі впоратися з непростими життєвими проблемами.

Так, діти, що почуваються невпевнено, створюють малюнки, схожі на схеми метро, системи водогонів із кранами чи географічні карти, - наче намагаючись упорядкувати мінливий і хиткий світ дорослих. Ті, які зазнали сильного переляку, повторюють страшні фрагменти в кожному наступному малюнку. Адже це - найприродніший для дитини спосіб розібратися, що її лякає. Найчастіше дражлива тема потроху сходить нанівець, і в дитини з'являються нові сюжети.

Дуже промовистими є зображення окремих фігурок. Приміром, якщо дитина постійно малює самотніх "героїв", то, можливо, їй бракує уваги й любові дорослих або спілкування з однолітками - дітям властиво мислити "сімейними" категоріями. Людинка з піднятими чи опущеними вниз стиснутими кулачками свідчить про песимістичний настрій або агресивність автора. Великі очі з промальованими зіницями або без зіниць, із заштрихованими склерами - символ страху або тривоги. Про невпевненість промовляють ноги, які не мають ступнів. За нормального стану мальовані герої і героїні мають стійкі опори - ступні або широкий поділ довгої сукні. Певна себе, урівноважена дитина зазвичай концентрує зображення в центрі аркуша, використовуючи жирні чіткі лінії.

Колір використовується як засіб характеристики персонажа та свого ставлення до нього. До того ж, зміст дитячого малюнка залежить від загальної розумової активності його автора. Адже дитина - соціальна істота, і її хвилюють усі вияви людського життя. Малюнки віддзеркалюють орієнтації сім'ї і всього соціального середовища, що впливає на дитину, а також її внутрішні позиції. У малюнках сім'ї, дитина,яка відчуває емоційне благополуччя, зображує, як правило, усіх членів сім'ї, об'єднаних спільною діяльністю, яскравими кольорами.

Позитивне ставлення висловлюється в чистих, яскравих фарбах - жовтій, червоній, блакитній, жовтогарячій, зеленій. Гарними, на думку дітей, є орнаменти, дивовижні явища природи, симпатичні тварини, позитивні вчинки оточуючих тощо. Прикре, непривабливе зображується темними кольорами (чорний, коричневий, фіолетовий).

Учені вже давно помітили, яке значення для характеристики дитини та її психічного стану має вибір того чи іншого кольору.

 

Білий - колір мрії, чистоти, світлих почуттів.

 

Сірий - нейтральність, потаємність; якщо сірий колір не подобається - це показник імпульсивності, легковажності.

 

Блакитний - прагнення до психічної рівноваги, вірність, вразливість, чистота почуттів.

 

Синій - колір неба, духовності, почуття впевненості, меланхолії; дитина, якій подобається цей колір, має частіше відпочивати, бо швидко втомлюється. Дитина, якій цей колір не подобається, - нерішуча, відлюдкувата.

 

Зелений - сталість у почуттях, небажання будь-яких змін, символ стабільності, упевненості, потреба самовизначення, схильність до лідерства, прямолінійність, безкомпромісність. Дитина, якій цей колір не подобається, почувається скривдженою, самотньою.

 

Жовтий - створює гарний настрій, це - спокій, інтелігентність, спілкування з оточуючими, прагнення до незалежності, надія. Якщо колір не подобається - депресія, відчуття невпевненості, небезпеки.

 

Жовтогарячий - інтуїція, мрійливість; якщо не подобається - лицемірство і підступність.

 

Рожевий - колір життя, усього живого; добро, любов, спокій, чисті почуття; не подобається - хвилювання, дратівливість.

Червоний - прагнення до успіху, активність, драматизація переживань, діяльність, сміливість, воля, лідерство, дратівливість. Якщо не подобається - комплекс меншовартості, страх перед сварками.

 

Фіолетовий - тривожність, дитина легко підпадає під вплив оточуючих, почуття страху, образи, стресова напруженість.

 

Коричневий - вразливість, хворобливість, цінування традицій сім'ї. Якщо не подобається - самолюбство, егоїзм, потайливість.

 

Чорний - символ зречення, похмуре сприймання життя, невпевненість у собі, схильність до стресу, депресій.

 

Отже, кольори малюнку можуть свідчити про емоційний стан дитини, ставлення до близьких, родини. Для того, щоб виявити, чи вистачає дитині родинного тепла, можна використати кольоровий тест Фрілінга. Дайте їй аркуш білого паперу і запропонуйте уявити, що з нею бажає подружитись якась чудернацька і добра тварина. Який вигляд вона матиме? Якого кольору буде? Нехай дитина намалює її кольоровими олівцями. Потім можна тлумачити малюнок за тестом Фрілінга, звертаючи увагу на певні особливості.

 

Перевагу не віддано жодному кольорові: ультрамарин, червоний, червоно-оранжевий або пурпурний. Дитині потрібне сильне і добре керівництво. Вона затишно почувається в батьківському домі й легко знаходить друзів. Якщо переважають ніжні й теплі тони, особливо - рожевий, пурпуровий, жовто-зелений або небесно-блакитний, - дитина почувається дещо самотньо, і добра тварина уявляється їй чимось на зразок бажаного подарунка. Такій дитині необхідно більше любові, і, крім цього, ви повинні подбати, щоб вона знайшла собі нових друзів.

 

Перевага коричневих тонів означає, що дитина потребує захисту. Утім, можливо, що просто вона натуралістично зобразила звичайний колір хутра тварини - про це можна сперечатися.

 

Багато контрастів: червоний, червоно-оранжевий у поєднанні з чорним, коричневим - дитина прагне до самостійності, виявляє упертість. Свого "приятеля" вона уявляє як істоту, що навіває страх.

Багато червоного і червоно-оранжевого - дитина хоче відстояти своє місце, зараз вона дещо пригнічена.

 

Перевага жовтих тонів - майже завжди означає, що дитина дуже нервова, не може зосередитися на чомусь конкретному. Можливо, вона обдарована, але цю обдарованість слід розвивати і поглиблювати.

Багато сірого - дитина боїться, що їй відмовлять.

Багато чорного-страх перед невідомим. Дитина потребує захисту і теплоти.

Багато білого - неусвідомлений вияв страху перед єднанням зі своїм життєвим світом (замість телевізора дитині потрібні казки, можливість щось майструвати).

Багато пурпурового - страх перед стороннім впливом.

Багато рожевого - страх бути самотнім.

Багато зеленого і трави - якісь психологічні бар'єри; часто виявляється як надмірна образливість. Стосунки з реальністю нерідко порушені (мрійник).

 

Якщо головний колір - ультрамарин, може йтися про певну іпохондричність (хворобливий стан, що характеризується надмірним занепокоєнням, страхом за своє здоров'я), а також про те, що дитина боїться власного дому.

Якщо переважають фіолетовий і пурпурний - то, за наявності природної життєвої сили, це свідчить про магічно-потойбічний страх (можливо, удома є старі хворі родичі).

 

Але не слід, глянувши на твір своєї дитини, відразу впадати у відчай або ставити діагноз - цілком можливо, що ви не врахували всіх нюансів і неправильно інтерпретували "піктограму". Повну картину психічного й емоційного стану може дати лише кваліфікований дитячий психолог.

 

 

Рекомендації батькам щодо розвитку пам’яті у дітей молодшого шкільного віку

 

 

Варто знати, що розвиток уміння користуватися пам’яттю залежить від того, як забезпечується управління цим процесом. Необхідно створювати умови, що прискорюють навчання, дають можливість краще засвоїти й зберегти в пам’яті знання. Адже від неповного використання уяви вміння пригадувати погіршується.

Розвиток пам’яті у молодшому шкільному віці насамперед залежить від зацікавленості дитини, тому варто це враховувати при підготовці та проведенні уроку. Яскраві образи, цікаві нестандартні порівняння, зрозумілі дитині запам’ятовуються набагато ефективніше, ніж багаторазове повторення незрозумілих понять.

Слабка пам’ять не існує сама по собі. Це є не що інше, як слабка увага, від відсутності інтересу до матеріалу, а тому спостережливість розпорошена, спрямована одночасно на кілька предметів. Вдосконалення пам’яті вимагає постійних тренувань.

Регулярне звернення до пам’яті-уяви стає звичкою, створює умови для формування продуктивної пам’яті. Тренування не повинно бути ізольованим актом, штучним повторенням одного і того самого. Не треба надмірно лякати себе невдачами, вдосконаленню пам’яті дуже шкодить перенапруження, негативні емоції, пасивність і лінощі. Завдання крок за кроком повинні збільшуватись, а їх виконання свідчитиме про зростання тренувального ефекту.

Шановні батьки, не варто забувати, що важливою умовою ефективного запам’ятовування є дотримання певних правил:

 

• Запам’ятовувати треба в доброму настрої й на свіжу голову, коли ще не настала  втома.

 

• Під час запам’ятовування не треба чергувати матеріал, близький за формою і змістом.

 

• Слід обробляти інформацію для запам’ятовування, порівнюючи різні дані, спираючись на асоціації, виділяючи опорні сигнали.

 

• Потрібно творчо застосовувати ейдетичні прийоми, штучно наділяючи інформативний матеріал смисловими зв’язками, змістом, значенням, залучаючи різні види пам’яті.

 

• Немає поганої пам’яті, а є невміння нею правильно користуватися.

 

• Коли ваша дитина щось вивчає,налаштовуйте її на уявлення, а не на запам’ятовування.

 

• Не порівнюйте здібності та успіхи вашої дитини з іншими, акцентуйте її увагу на досягненнях, а не на помилках.

 

• Не примушуйте дитину щось зазубрювати,краще разом з нею пограйте з інформацією, використовуючи вправи «Школи ейдетики»

 

Ви дуже швидко помітите позитивні зміни. Ваша дитина почне хвалитися своїми успіхами, із задоволенням ходити до школи, з цікавістю робити уроки. Підвищиться й самооцінка дитини, бо кожного дня її досягнення ставатимуть кращими порівняно з днем минулим.

 

 

 

 

Перший раз у п'ятий клас

(поради батькам п'ятикласника)

 

 

1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.

 

2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.

 

3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.

 

4. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.

 

5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.

 

6. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.

 

7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.

 

8. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: «Як пройшов твій день у школі?». Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні розмови про школу.

Не пов'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень.

 

9. Ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а неуспішність - як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість. Висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі. Постарайтеся наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень вони можуть привести до емоційних проблем.

 

10. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов'язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.

 

11. З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв'язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

 

12. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері. Спокій домашнього життя допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі.

 

 

 

Як виконувати домашні завдання з учнями початкової школи

 

 

Як виконувати домашні завдання з учнями початкової школи(пам’ятка  для батьків)

 

1. Виховуйте звичку готуватися систематично.

 

2. Починати виконувати завдання можна вже через 1,5-2 години після шкільних занять. Оптимальний час – з 15.00 до 17.00.

 

3. Привчайте дитину сідати до роботи без нагадувань.

 

4. Навчіть дитину користуватися годинником. Покажіть, як за годинником роботи перерви (10-15 хв.) для активного відпочинку і знову сідати до роботи. Усе це дитина має виконувати незалежно від  того, можете ви їй приділити увагу  чи ні.

 

5. Навчіть дитину спочатку складати орієнтовний план майбутніх дій, радитися з вами та обговорювати, як виконати завдання, а потім самостійно приступати до роботи.

 

6. Навчайте виділяти головне й другорядне, вміти зосередитися на головному.

 

7. Не забувайте нагадувати дитині  повторити правила, які вивчили на уроках.

 

8. Виховуйте в дитини самоконтроль, самоаналіз та самооцінювання. Найпростіший спосіб – порівняння сьогоднішнього рівня виконання з учорашнім. Акцентуйте увагу навіть на незначних перемогах, щоб дитина помічала їх і намагалася домагатися більших результатів.

 

9. Не порівнюйте результати навчання своєї дитини  з результатами інших дітей, а тільки з її власними!

 

10. Не забувайте відзначати старанність дитини. Не створюйте «хронічний дефіцит похвал» через те, що дитина одержує нижчий бал замість очікуваного високого.

 

11. На початку навчального року корисно контролювати, як дитина виконує домашні завдання. Перевірте, чи правильно вона зрозуміла пройдений матеріал. У І семестрі краще  це робити щовечора, а в ІІ – контроль можна зменшити до двох-трьох разів на тиждень.

 

12. Перевірити – не означає «робити замість»: ніколи не підказуйте дитині готових рішень.P.S.Пам’ятайте, що телевізор – ворог №1 успішного навчання. Не потрібно вмикати його раніше, ніж усі завдання будуть виконані. Якщо дитина дивиться телевізор під час денного відпочинку, то їй буде важко зосередитися. Бажано дозволяти дивитися тільки дитячі передачі.

 

 

 

ЯК ГОТУВАТИ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

 

 

Рекомендації психолога учням

 

1. Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.

 

 

2. Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.

 

 

3. Точно й детально записуй, що задано з кожного предмета.

 

 

4. Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясовуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.

 

5. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.

 

6. Якщо матеріал, який подавали на уроці, є для тебе складним, повтори матеріал цього ж дня, навіть якщо наступний урок буде лише через кілька днів.

 

 

7. Починаючи виконувати завдання, думай не тільки про те, що треба зробити (тобто про зміст завдання), а й про те, як (за допомогою яких прийомів, засобів) це можна зробити.

 

8. У разі потреби звертайся по допомогу до дорослого або до однокласників.

 

9. Починаючи виконувати уроки, відкрий щоденник, подивися, чи всі завдання ти записав.

 

10. Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначи­ти, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного завдання.

 

11. Прибери зі столу все зайве - те, що може відвертати твою увагу. Приготуй те, що потрібно для виконання першого завдання (підручник, зошити, карти, олівці, словники, довідники тощо). Після того як підготуєшся до першого уроку, прибери все й приготуй те, що потрібно для виконання наступного.

 

12. Між уроками роби перерви.

 

13. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.

 

14. Перш ніж виконувати письмові завдання, зрозумій і вивчи правила до них.

15. Читаючи параграф підручника, став собі запитання: про що (або про кого) йдеться в цьому тексті тощо.

 

16. Шукай зв'язок кожного нового поняття, явища, про яке ти дізнаєшся, з тим, що ти вже знаєш. Співвіднось нове з уже відомим. Стеж за тим, щоб це були не випадкові, зовнішні зв'язки, а головні зв'язки за змістом.

 

17. Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацьовуй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів.

 

18. Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, упродовж кількох днів, рівномірно розподіляючи навантаження.

 

19. Готуючись до усних уроків, викорис­товуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал. До них необхідно звертатися, відповідаючи на уроці. Чим краще ти вмієш користуватися картами, схемами, таблицями, тим вищою буде оцінка.

 

20. Спробуй у підготовці усних завдань використовувати метод «5 П», розроблений американськими психологами1. За даними психологів США, такий метод дає змогу зосере­дити увагу на найважливішому в тексті й сприяє кращому його запам'ятовуванню.

 

21. Складай план усної відповіді.

 

22. Перевіряй себе.

 

Пам'ятай

 

Ми найкраще запам'ятовуємо:

 

• те, чим постійно користуємося;

 

• те, до чого нам треба буде повернутися (перервані дії);

 

• те, що нам потрібно;

 

• те, що ми можемо пов'язати з іншими нашими знаннями й уміннями;

 

• те, що пов'язано з нашими переживаннями (і приємними, і неприємними).

 

Метод ключових слів

 

Ключові слова - найважливіші в кожному абзаці.

 

Ключове слово має сприяти відтворенню відповідного абзацу. Згадуючи ключові слова, ми одразу згадуємо весь абзац.

Читаючи абзац, вибери для нього одне-два ключових слова. Після вибору ключових слів запиши їх у тій послідовності, яка потрібна для виконання завдання.

До кожного ключового слова постав запитан­ня, що дасть змогу зрозуміти, як воно пов'язане з відповідним розділом тексту. Обміркуй і спробуй зрозуміти цей взаємозв'язок.

З'єднай два сусідніх ключових слова за допо­могою запитань.

Після поєднання кожного ключового слова зі своїм розділом тексту і з наступним ключовим словом утвориться ланцюжок. Запиши цей ланцюжок  і спробуй його вивчити . Перекажи текст спираючись на цей ланцюжок.

 

Метод 5-П

 

 

1-П  - Переглянь текст швидко.

 

2-П  - Придумай до нього запитання.

 

3-П  - Познач олівцем найважливіші місця.

 

4- П  - Перекажи текст.

 

5- П  - Переглянь текст повторно.

 

 

 

 

 Як удосконалити свою увагу

 

1. Якщо ти неуважний, це означає, що твоя увага спрямована на щось інше. Визнач її об’єкт. Подолай суперника. Спрямуй силу уваги, куди слід.

 

2. Увага є і умовою, і результатом твоєї діяльності.

 

3. Якщо ти уважний – засвоїш матеріал, є концентрація уваги потребує твоїх свідомих дій.

 

4. Готуй все необхідне до початку уроку. Твоя організованість сконцентрує твою увагу.

 

5. Ти повинен ставити своїй увазі чіткі завдання: на що саме вона має бути спрямована.

 

6. Оскільки при втомі керування увагою погіршується, для її відновлення потрібно вчасно відпочивати, займатися автотренінгом, використовувати спеціальні вправи.

 

7. Використовуй здатність незвично привертати увагу. Уявляй звичайне як незвичайне (наприклад, ти інопланетянин і сидиш на уроці землян).

 

8. Під час виконання завдання час від часу запитуй себе: «Про що я думаю?».

 

9. Якщо ти виявив, що твоя увага розсіюється, достатньо буває одного цього запитання. Якщо не допомогло – зміні положення тіла, або почитай вголос, підсилюючи чи зменшуючи силу звуку.

 

10.Зосередженню уваги допоможуть і прості запитання, які ти можеш ставити собі час від часу: «На яке запитання щойно відповідав однокласник?», «Яке запитання щойно поставив учитель?».

 

11. Якщо ти не зміг зосередитися на виконанні завдання – просто повтори його, можна вголос.

 

12. Структуруй матеріал конспекту, підручника (створюй таблиці, схеми тощо). Тоді обсяг уваги збільшується.

 

13. Намагайся набути максимальну кількість навчальних навичок, вони здійснюються без участі уваги. Вона потрібна тобі для нового, цікавого, важливого.

 

14. Перевіряйте з сусідом по парті роботи один одного, це сприяє розвитку уваги.

 

15. Щоб привернути свою увагу до матеріалу уроку, знаходь те, чим він пов'язаний з твоїм досвідом, інтересами.

 

16. Більше працюй з підручниками, оскільки це тренує увагу.

 

17. Не поспішай при зміні видів роботи. Зважай на те, що внаслідок неповного, незавершеного переключення уваги можуть виникати помилки.

 

18. Не намагайся робити багато справ одночасно, бо частий перехід від однієї діяльності до іншої зменшує увагу.

 

19. Враховуй, що ступінь і обсяг уваги залежать від обсягу елементів, що сприймаються, збільшення їх викликає зменшення уваги і навпаки. Тому важливий матеріал повторюй окремо.

 

20. Вигадай свій власний жест (по коліну плеснути, смикнути себе за вухо…). Коли твоя увага зменшується цей рух м’язів допоможе тобі відновити її концентрацію.

 

21. Знаходь чинники, які сприяють підсиленню твоєї уваги (легка музика при читанні, відповідне освітлення тощо).

 

22. Враховуй вплив природних чинників: в дощовий день концентрація уваги зменшується, а отже тобі потрібно приділити більше часу для виконання завдань.

 

 

Як найкраще підготуватися

до зовнішнього незалежного оцінювання?

 

 

Під час підготовки до ЗНО випускникам варто навчитися долати напруження, зосереджуватися, організовувати повторення матеріалу, засвоїти правила підготовки до такого випробування. Запорукою підтримання інтелектуальної форми є добра фізична форма. Перш ніж починати роботу, потрібно усвідомити для себе, що слід зробити в першу чергу, скільки це має забрати часу, визначити порядок підготовчої роботи. Плануючи графік підготовки, пам'ятайте, що найвища продуктивність праці настаєчерез 20-30 хв. після початку роботи. Тому саме у цей період доцільно виконувати найскладніші завдання. Заздалегідь потрібно облаштувати своє робоче місце так, щоб нічого не відволікало від навчання. Намагайтеся в процесі роботи дотримуватися визначеного графіка. Починайте роботу, відпочивши. Найкращий відпочинок - 1,5-2 години сну або прогулянка, спорт, допомога батькам по господарству. Першу годину можна працювати без перерви, а далі мають бути 5-10-ти хвилинні перерви через 40 -50 хв. напруженої праці, під час яких можна виконувати фізичні вправи. Якщо якесь завдання не можете зробити одразу, не розгублюйтеся, спробуйте повторити через якийсь час. Починайте вчити важкий матеріал, легкий залишайте на кінець. Не втрачайте почуття впевненості у власних силах. Якщо це раптом трапилося, слід скоротити обсяг завдань, щоб виконати їх успішно.

 

Пам'ятайте - перемога не завжди приходить до найсильнішого чи найспритнішого! Рано чи пізно вона приходить до того, хто повірить у себе!

 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:

 

1. Якщо ви думаєте, що програєте, то програєте!

 

2. Якщо ви думаєте, що не зможете, то не зможете!

 

3. Якщо ви хочете, але боїтеся, то не досягнете мети!

 

4. Якщо ви чекаєте на невдачу, вона прийде до вас!

 

5. Успіх завжди з тим, хто його прагне!

 

6. Справжній двобій відбувається у вашому розумі!

 

7. Якщо ви думаєте про перемогу, то переможете!

 

8. Повірте у себе, щоб виграти!

 

 

БАЖАЄМО УСПІШНО СКЛАСТИ ЗНО!

 

 

 

 

 Ні виховній агресії в сім’ї   !!!

 

 

Виховуючи дитину, ми частішe використовуємо метод «агресії» і спрямовуємо на дитину потік нищівної енергії з величезним негативним зарядом. Ми зриваємося на дитині, не розуміючи, що цим «заряджаємо» її. А вона, не в змозі розрядитися, як ми з вами, накопичує агресію в собі. І рано чи пізно ця агресія дасться взнаки — дитина хворіє (від легких колік до серйозних психозів).Своєю нищівною словесною агресією батьки зазвичай намагаються наївно припинити імпульсивну агресію дитини, не замислюючись над тим, що дитина, коли стане дорослою, апробує такий урок на батьках.Ще один вид виховної агресії — тілесна: биття, ляпаси.Будь-яка дія бере реванш протидією. Ляпас колись може відгукнутися насильством, а биття — злочином.Вихована такими методами дитина дзеркально спрямує потік агресії на своїх дітей. Вона не забуде гніт батьківських емоцій і, сама стане пригнічувати.Своїми методами виховання ми позбавляємо дитину права на виявлення негативних емоцій, хоча самі їх провокуємо.Дуже важливо, щоб ми використовували симпатію та усмішку, підтримку, співчуття та навіювали доброту, бо всі негативні емоційні вияви позначаються на психічному стані дитини.Змініть тактику виховних впливів і полюбіть її, свою дитину. Якою б вона не була. Адже обов'язок батьків — зробити свою дитину щасливою. Тільки батькам під силу прокласти правильний шлях взаємин. Виявіть розуміння й любов, і дитина відплатить вам тим самим — любов'ю та розумінням!