Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Інформація для батьків

Витяг зі Статуту

навчально-виховного об’єднання №136

 

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчально-виховного об’єднання №136 здійснюється за наказом директора на підставі особистості заяви (заяви батьків) на конкурсній основі.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється.

2.16. При переведенні учнів з початкової школи до ґімназії навчально-виховного об’єднання №136 передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче достатнього рівня (не нижче 7 балів) з української мови, читання, математики, іноземної мови та здаються обов’язкові вступні випробування.

                Учні, які мають за підсумками річного оцінювання чи вступних випробувань початковий рівень досягнень у навчанні (1-3 бали) хоча б з одного предмета, відраховуються з ґімназії. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

3.3. Учні мають право:

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу, у добровільних самодіяльних об’єднаннях, організаціях, клубах, гуртках тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують їх права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись Статуту, правил внутрішнього розпорядку; приходити за 15 хвилин до початку занять;

- бережно ставитись до державного, громадського, особистого майна;

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм; правил особистої гігієни та діяльності зі самообслуговування;

- носити обов’язкову шкільну форму (однострій) та змінне взуття, єдину спортивну коротку форму та спеціальну форму на заняттях з трудового навчання;

- щоденно харчуватись у шкільній їдальні гарячими сніданками або обідами (за власним замовленням);

- брати активну участь у громадському житті закладу та науково-дослідницькій учнівській діяльності
 
 

 

Витяг зі Статуту

навчально-виховного об’єднання №136

 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраним до батьківських комітетів, органів громадського самоврядування закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази;

- на захист законних інтересів своїх дітей.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти та зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;

- постійно дбати про фізичне, психічне здоров’я дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини;

- дотримуватись вимог навчально-виховного об’єднання №136 щодо внутрішнього розпорядку, обов’язкового однострою (єдиної шкільної форми) та змінного взуття, залучення дітей до гарячого харчування, спортивних секцій, науково-дослідницької роботи, гуртків тощо.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного об’єднання №136 є загальноґімназійна конференція.

4.3. У період між конференціями діє рада навчально-виховного об’єднання №136, яка складається з: педагогічної ради, піклувальної ради, учнівського комітету.