Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Дошкільний навчальний заклад

 

 

Робота дошкільного навчального закладу навчально - виховного обєднання №136

 

Завдання на 2013-2014 навчальний рік та оздоровчий період.

 

На основі аналізу роботи за минулий рік та враховуючи потреби дошкільного навчального закладу, педагогічний колектив визначив на 2013-2014 н.р . ключові завдання  та цільові пріоритети :

-         Розпочати роботу з екологічної освіти дошкільників та впровадити дослідно-експериментальну роботу ,екологічне виховання дітей в умовах дитячого садка.

-         Продовжити поглиблену роботу з фізичного виховання з урахуванням стану здоров`я , самопочуття , рівня фізичного розвитку, підготовленості дітей, родинного виховання та під постійним медико-педагогічним контролем.

-         Впровадити в практику роботи ДНЗ програму оздоровлення дітей «Я здоровий»

-         Формувати  творчі здібності дошкільників засобами художньо-мистецької діяльності дітей .

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Підвищення рівня фахової майстерності та методичної підготовки педагогів.

 

                     Якісний склад педагогічних кадрів та самоосвіта

 

П.І.Б

Дата народж.

Категорія

Освіта

Тема

самоосвіти

1

Гаєвська Ольга Леонідівна

17.06 1984

спеціаліст

ДПУ

середн. спец

Фізкультурно-оздоровча робота за програмою «Я здоровий»

3

Волошина

Лариса Василівна

12.10.1963

вихователь -

методист

ДПУ

середн. спец.

Екологічна освіта дошкільників

4

Забуга

Ольга Василівна

06.06.1958

спеціаліст

ДПУ

середн. спец.

Взаємозв`язок людини з природою, всесвітом. Іх вплив на здоров`я маленької людини

5

Іванова

Любов Федорівна

30.09.1949

вища

ДГУ

вища

Розвиток творчих здібностей засобами театральної діяльності

6

Ковальова

Галина Василівна

14.03.1958

спеціаліст

ДПУ

середн. спец.

Дослідно-експерементальна робота дошкільників в умовах дитячого садка

7

Ніколенко

Тетяна Валеріївна

02.07.1972

ІІ

ДГУ

вища

Організація екологічного навчання і виховання дошкільнят

 

8

Бандура

Оксана Петрівна

27.02.1972

Спеціаліст

Вихователь-методист

ДПУ

середн. спец.

Художньо-мистецька діяльність дітей засобами гурткової роботи

 

 

 

9

 

 

Корольова

Ганна Євгенівна

 

 

1981

 

 

спеціаліст

 

 

ДДУ

вища

 

 

Підготовка дошкільників до

 

навчання в школі

10.

Кілімченко  Тетяна Анатолівна

1981

спеціаліст

ДПУ середня спеціальна

Підготовка дошкільників до навчання в школі

11.

Казбан Юлія Валеріївна

1989р.

спеціаліст

Дніпропетровський інститут фізкультури та спорту

Оздоровча спрямованість фізичного виховання

 

 

                                Комплектування груп дошкільного віку.

 

Рік народження дітей

Група

Кількість

2007

1 старша дошкільна група

23

2007 – 2008

2 старша дошкільна група

26

2008 – 2009

 Середня дошкільна група

22

2009-2010

Молодша дошкільна група

24

 

Методична робота дошкільного навчального закладу НВО № 136

 

Педагогічна рада ( вересень 2013р.)

Пошук оптимальних шляхів підвищення якості  освітнього процесу у всіх видах оздоровчої , пізнавальної і творчої діяльності із ефективним і раціональним поєднанням державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та комплексних і парціальних освітніх  програм відповідно до Державного стандарту з метою розвитку творчих здібностей дошкільників.

 

                                            ( Відповідальний: завідувач    Горяїнова Г.І)

 

Коло питань для обговорення

 

1.     Аналіз роботи за минулий рік. Основні педагогічні проблеми та їх вирішення, усунення недоліків в роботі.

2.     Обговорення і затвердження плану роботи на 2013 – 2014 н.р.

3.     Організаційні питання початку навчального року.

4.     Затвердження форм планування, розкладу відповідно до Базової програми «Я у світі»

5.     Шляхи організації роботи педколективу з обраної проблемної теми.

6.     Поглиблення роботи з охорони життя та здоров`я дітей.

7.     Аналіз захворюваності дітей

 

                                      Методична  рада ( листопад 2013 р.)

               

                  

 Створення умов для продуктивної художньо-мистецької діяльності дітей з урахуванням їх стану здоров`я, особливостей розвитку, інтересів, схильностей і потреб засобами гурткової роботи.

( відповідальний : керівники гуртків Бандура О.П., Волошина Л.В., Казбан Ю.В.)

 

                                             Коло питань для обговорення

1.Ознайомлення педколективу з програмами гурткової роботи.

2. Звіт вихованців та керівників гуртків. Виставки робіт , кращі хореографічні постановки.

 3. Сучасні підходи до організації гурткової роботи з дошкільниками.

 

 

Педагогічна  рада ( березень  2014 р.)

 

Формування стійкої мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.

(Відповідальний: завідувач Горяїнова Г.І., психолог Шаршакова Т.І.)

 

                                       Коло питань для обговорення

1.Результати моніторингу рівня засвоєння вимог Базової програми дітьми всіх вікових груп ( порівняльні графіки розподілу дітей за загальним рівнем компетентності відповідно до вимог програми «Я у світі»

2. Результати моніторингу щодо динаміки зростання педагогічної майстерності вихователів.

 

                           Педагогічна рада ( травень 2014 р.)

 

Підготовку дітей старшої дошкільної групи до навчання у школі .

                    ( Відповідальні :вихователі Забуга О.В., Волошина Л.В, Клімченко Т.А., Корольова А.Є.)

 

 

Коло питань для обговорення

 

Коло питань для обговорення:

1.     Узагальнення матеріалів спостережень, тестів , психологічних бесід з дітьми за різними видами діяльності (ігровою, навчальною, трудовою, комунікативною)

2.     Аналіз рівня готовності дітей старшої групи відповідно до критеріїв:

2.1.         Мотиваційна готовність (сформованість правильних уявлень про школу, позитивно-емоційне ставлення до навчання , до вчителя)

2.2.         Комунікативна готовність (особистісно-орієнтовне спілкування з дорослими , дотримання дитиною загальноприйнятих норм і правил поведінки , певний рівень розвитку комунікативних умінь)

2.3.         Інтелектуальна готовність (розвиток мовлення та пізнавальних психічних процесів)

2.4.         Фізична готовність

3.     Підбиття підсумків річної роботи колективу.

 

 

   

                                        Проблемний семінар за темою:

                          « Формування екологічної компетентності дошкільників»

Жовтень  2013 р.

 

 

Обговорення:

1.   Використання інноваційних методик і технологій в екологічній освіті дошкільників.

 2. Створення матеріально-технічних умов для впровадження екологічного виховання..

 

Практичні завдання для педагогів по закінченню проблемного семінару:

    1 . Придбати прилади для експериментування з водою, піском , повітрям, оснастити центри екологічного розвитку дитини необхідним матеріалом, атрибутами, експериментальним обладнанням.

1.     Створити в кожній групі екологічний куточок та теку з екологічного виховання.

2.     Розробити картки-схеми експериментально-дослідницької роботи дошкільників в умовах дитячого садка.

 

 

                                      Семінар – практикум

                                              Лютий 2014р.

 

Тема: «Керівництво естетичним вихованням дошкільників»

Питання для обговорення:

1.Використання різноманітних форм організації естетичного виховання (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, екскурсії)

2.Методи й прийоми керівництва естетичним вихованням дошкільників.

3. Можливості використання різних видів дитячої діяльності для ознайомлення дошкільників з жанрами мистецтва.

 

Завдання для самостійного вирішення теми семінару:

 

 1.Зробити постійно діючу виставку кращих творчих робіт дітей та їх родин в кожній віковій групі та в приміщеннях ДНЗ.

      2.Розробка занять з естетичного виховання.

     3.Придбання та створення необхідного обладнання , методичного матеріалу для керівництва  естетичним вихованням дошкільників.

 

 

  Консультації:

 

Вересень

Узгодження режиму дня, розклад занять, роботи між музичним керівником, інструктором з фізкультури та вихователями. Складання документації на початок навчального року.

Жовтень

Впровадження програми оздоровлення дітей «Я –здоровий» . Форми , методи загартування дітей.

Листопад

Концепція екологічної освіти України. Спільна робота дитячого садка і сім`ї з екологічного виховання

Грудень

Проблеми статевого виховання.

Січень

Практичні рекомендації психолога щодо усунення негативних емоцій..

Лютий

Розвиток творчості дітей .Впровадження програми з розвитку творчих здібностей старших дошкільників.

Березень

Охорона життя і здоров`я дітей . Робота вихователів з батьками в збереженні здоров`я та безпеки життєдіяльності дитини.

Квітень

Культурноо-екологічне виховання дошкільників, його сутність та ефективність

Травень

Організація тематичних прогулянок та пішохідних екскурсій.

Червень - Липень

Оздоровлення дітей в літній період. Допомога батькам в організації літнього відпочинку дошкільників.

 

 

Організаційно – педагогічна діяльність.

 

План проведення масових заходів,

дійств музично – естетичного циклу 2013-2014н.р.

 

Місяць

Молодша група

 Середня група

1-2 Старша група

Вересень

               Театральна вистава «Пригоди Незнайки»

                                       12.09.13р.

Жовтень

Ляльковий театр

«У Білочки в гостях»

10.10.13р.

Слухання казки з музичним супроводом «Пригоди Соняшника» 10.10.13р.

Музичне свято «Українські вечорниці»

 

            31.10.13р.

Листопад

Осіння розвага

« Пригоди в осінньому лісі»  

14.11.13р

Розвага «Скринька з музичними інструментами» 14.11.13р

Тематичне заняття «Година народної музики»

28.11.13р

Грудень

Тематична розвага «Приходь до нас в гості , Святий Миколай»   

                                       19.12.13р

 

 

 

Січень

Тематична розвага  «Щедрий вечір,добрий вечір»

                      (готує 1 старша гр..)

                                  

                              14.01.14р

 

Лютий

             Тематична розвага «Масляна»            

                      (готує  середня група)

                                   20.02.14р.

 

Березень

Концерт «Кожен по-своєму маму привітає»

 

                     13.03.14р.

Концерт «Подаруємо мамі пісеньку»

27.03.14р.

 

 

Квітень

Тематична розвага «Великодня казочка»

                    (готує 2 старша група)

 

 

 

 

Травень

Розвага «В гості до Сонечка»

 

15.05.14р.

Розвага «Весняні посиденьки»

 

15.05.14р.

Дискотека «У ритмах диско»

 

29.05.14р.

           

 

 

План проведення масових заходів

фізкультурно – оздоровчого циклу 2013 – 2014н.р.

 

Місяць

Молодша група

Середня група

1-2 Старша група

Свята , дні здоров`я

 

 

 

Вересень

1.Розвага «Весело ведмедику на велосипедику»

             5.09.13

1.Розвага «Проводи літа»

             5.09.13

1.Розвага «подорож у країну Здоровя»19.09.13

 

 

 

Жовтень

Розвага «Лісова пригода»

 

 

               3.10.13.

Гра-розвага «Знайди прапорці»

 

            3.10.13.

Піший перехід з перешкодами

«Подорож з Пустунчиком»

    

17.10.13

 

Листопад

                               Свято «Весела Африка»

 

                                              7.11.13р.

Грудень

                                      Тиждень здоров`я

 

                                 2.12.13 – 6.12.13р.

Січень

Зимові розваги на свіжому повітрі «Здоровим будь»

    2.01.14

Пластик – шоу

«Зима»

 

2.01.14

Розвага «Малюки-захисники»

16.01.14

 

 

Лютий

 

 

 

 

Розвага «Бешкетники мишенята»

6.02.14р.

 

 

Розвага

«Коза та козенята»

6.02.14

Розвага «Справедливий кубик»

20.02.14

Спортивне свято «Ми – майбутні захисники Вітчизни»

23.02.14р.

(готує Казбан Ю.В.)

Березень

Розвага «Мандрівка»

(піший перехід з перешкодами)

 

6.03.14

Гра-розвага «Білка стрибнула на гілку»

6.03.14

Розвага «Велична Говерла»

 

20.03.14

 

Квітень

 

             Спортивне свято «Ми – веселі козачата»

                             3.04.14

Травень

                  Тиждень здоров`я

                   

                       5.05.14 –  09.05.14

 

                                          

Загальні свята

 

Вересень         «День знань»                                                                      2.09.2013р.      

 

Жовтень          Музичне свято «Українські вечорниці»                         31.10.2013р.

 

Листопад         Спортивне свято «Весела Африка»                              7.11.13р.

 

  Грудень            «Новорічні вогники»                                                26-27.12.2013р

 

  Січень             «Щедрий вечір,добрий вечір»                                        14.01.2014р.

 

 Лютий            Спортивне свято «Ми – майбутні захисники Вітчизни»                     

 

                                                                                                                     23.02.2014р.

 

Березень       «  Мамине свято»                                                          5.03-6.03.2014р. 

 

Квітень           Спортивне свято « Ми – веселі козачата»                           3.04.14р.

 

Травень          Випускне свято «Прощавай , садочок!»                        30.05.2014р.

                     

 

План розваг 1 старшої групи на 2013 – 2014 н.р.

 

Вересень

1

2

Лялькова вистава «Троє поросят»

Конкурс віршів «Тихо осінь ходить гаєм»

Жовтень

1

2

 

Гра –драматизація казки «Теремок»

Вечір загадок «Дарунки осені»

Листопад

1

2

Фланелеграф «Двоє жадібних ведмежат»

«Мої улюблені мультфільми»

Грудень

1

2

 

 

Пальчиковий театр «Ріпка»

Літературний вечір «Чекаємо на Діда Мороза зі Снігуронькою»

Січень

1

 

2

«Щедрик – ведрик ,дайте вареник» (вечір колядок і щедрівок)

Ляльковий театр «Три ведмедя»

 

Лютий

1

2

Вечір загадок та жартів «Зимонька-зима»

Тіньовий театр «Лисиця та журавель»

Березень

1

2

«Подорож до країни чарівних слів»

Гра-драматизація до казки «Солом`яний бичок»

Квітень

1

2

 

 «В гостях у світлофора Моргайчика»»

Конкурс малюнків «Весна прийшла-цвітуть сади»

Травень

1

 

2

Конкурс малюнків на асфальті «Хай завжди світить сонце!»

Літературна вікторина «В гостях у науки»

 

 

 

План розваг  молодшої групи на 2013 – 2014 н.р.

 

Вересень

1.

2.

Фланелеграф  «Ріпка»

По сторінкам цікавих мультфільмів

Жовтень

1.

2.

Настільний театр «Три ведмедя»

Вечір загадок «Зоопарк»

 

Листопад

1.

2.

Гра-драматизація «Ріпка»

Лялькова вистава  «Курочка ряба»

Грудень

1.

2.

Фланелеграф «Рукавичка»

«Подорож у країну здоров`я»

Січень

1.

2.

«Щедрий вечір,добрий вечір» (колядки,щедрівки)

«Лялька захворіла» (ляльковий театр)

 

Лютий

1.

2.

«В гостях у Айболита» (ляльковий театр)

Фланелеграф «Марійка і Ведмідь»

 

Березень

1.

2.

Лялькова вистава «Троє поросят»

 Гра –драматизація «Коза-дереза»

 

Квітень

1.

2.

Настільний театр «Вовк та семеро козенят»

Тіньовий театр «Котик та Півник»

 

Травень

1.

2.

Гра –драматизація «Колобок»

Фланелеграф «Театр іграшок»

 

 

 

План розваг середньої групи на 2013 – 2014 н.р.

 

Вересень

1.

2.

Ляльковий театр «Колобок»

Гра-драматицація казки «Ріпка»

Жовтень

 

1.

2.

 

«Ходить гарбуз по городу « (гра-драматизація)

Фланелеграф «Півник і двоє мишенят»

Листопад

1.

2.

 

Настільний театр «Три ведмедя»

Загадки осіннього лісу (Вечір загадок про диких тварин)

Грудень

1.

2.

Ляльковий театр «Зайчикова хатка»

«Казки із ларця» ( Театр для дошкільників ,стр. 181)

Січень

1.

2.

 

Фланелеграф  «Рукавичка»

Вечір загадок «Музичні іграшки» (Гра на д.м.і.( 745 ігор , стр. 347)

 

Лютий

1.

2.

Вечір загадок про зиму «Намалюй відгадку»

«Дують вітри в лютому» Гра в солдатиків(Театральна діяльність , стор. 3)

 

Березень

1.

2.

Вікторина «Мій маленький театр» (Підготовка і проведення театру стор. 101)

Настільний театр «Коза-дереза»

Квітень

1.

2.

Гра –драматизація «Колобок»

Літературна вікторина «В гостях у Лісовичка _Боровичка»

Травень

1.

2.

Конкурс малюнків на асфальті «Квіткова поляна»

Міні –конкурс «Вірші для моєї матусі»

 

 

План розваг 2 старшої   групи на 2013– 2014р.

 

Вересень

1.Настільний театр «Котик і Півник»

2. Літературна вікторина « Казка в гості завітала»

 

Жовтень

1. Гра –драматизація казки «Колобок»

2. Пальчиковий театр « Солом`яний бичок»

Листопад

1.     «Кицькин дім» ( пожежна безпека)

2.     Вечір загадок і жартів «Що нам осінь принесла»

Грудень

1. 1Фланелеграф «Двоє жадібних ведмежат»

 

2. Ляльковий театр «Троє поросят»

Січень

1.     Колядки, щедрівки веселі завітали до оселі»

2.     Настільний театр»Вовк і коза»

 

Лютий

1.»В гостях у Мойдодира»

2.Гра-драматизація «Івасик-Телесик»

Березень

1.     Поетичний вечір до дня народження Т.Г,Шевченко

2.     Настільний театр «Колобок»

Квітень

1.     Режисерські проби на ролі до драматизації казки «Коза-дереза»

2.     Показ казки-драматизації для дітей молодшої групи

Травень

1.     «Три вогні світлофора»

     2. Лялькова вистава «Кривенька качечка»

 

Медико – профілактична робота

 

Місяць

Зміст роботи

 

Відповідальний

Вересень

Прийом дошкільнят, перевірка медичної документації на новоприбулих дітей.

Індивідуальні бесіди з батьками щодо здоров’я малюків.

Адаптація та вивчення виписок про стан здоров’я дітей молодшої групи.

Перевірка стану харчоблоку та виконання вимог санітарно – гігієнічного режиму співробітниками д / з

 

Медсестра

 

Вихователі групи

зав. д/з  Горяїнова Г.І.

Медсестра

 

Жовтень

Введення в режим роботи д / з лікувально – профілактичних заходів ( графік проведення, стан приміщень, організація дітей).

Підготовка басейну та перевірка медичних довідок про відвідування басейну.

Організація за гартувальних процедур. Індивідуальні консультації з питань профілактики захворювань в осінній сезон.

Нарада з персоналом: Особиста гігієна

персоналу.

 

Медсестра

 

 

 

 

Медсестра

 

Листопад

Перевірка дотримання персоналом санітарних правил:

повітряний режим.

Підготовка інформаційного матеріалу з профілактики захворювань в зимовий період.

Контроль проведення занять з ЛФК

 

Медсестра

 

Завідувач ДНЗ

 

Грудень

Аналіз захворюваності в групах загальна та інфекційна.

Моніторинг лікувально – профілактичних заходів, загартування дитячого організму .

 

Медсестра

Завідувач ДНЗ

 

Січень

Консультації та індивідуальні бесіди з батьками

« Необхідність щеплення дітей»

Профілактика грипу.

 

Медсестра

 

Лютий

Проведення з персоналом дитячого закладу наради:

« Виконання санітарних правил з організації режиму дня дошкільників».

Перевірка фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми.

 

Медсестра

 

Завідувач ДНЗ

 

 

Березень

Диспансеризація дітей 4 р.ж., 6 р.ж.

Консультації вихователів: організація харчування дітей в групі, санітарно – гігієнічні  вимоги.

 

Медсестра

 

Квітень –

Травень

Моніторинг стану здоров’я дитини, складання паспортів здоров’я 6 р.ж., аналіз стану захворюваності в д / з 4 р.ж.

до 6 р.ж.

 

Медсестра

 

Червень –

Липень

Медико – оздоровчі заходи відповідно до плану роботи на період літнього оздоровлення.

Бесіди з батьками: « Попередження захворювань у дітей в літній період»

Підготовка медичного матеріалу на майбутніх першокласників

 

Медсестра

 


 

Комплексний план лікувально-оздоровчої роботи

 

 

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

1.     Профілактична робота

Профілактичні огляди дітей:

·        діти , які прибули до дитсадка

·        планові профогляди дітей з проведенням антропометрії

·        огляд дітей перед щепленням

·        огляд дітей щоденно при прийомі в садок

 

Лікар , ст.. медсестра

 

 

 

 

Лікар

 

Ст..медсестра

 

При прийомі

 

 

2 рази на рік

 

 

Перед щепленням

 

щоденно

Робота з новоприбулими  дітьми:

* робота з документацією( історія розвитку, диспансерний лист, епікриз, відомості про батьків)

 

 

Лікар

Ст..медсестра

 

 

При прийомі

 

Організація фізичного виховання і загартування дітей :

·        спостереження за станом здоров`я та фізичним розвитком дітей;

·        виконання рекомендацій лікаря щодо проведення фізичних занять з дітьми з різними вадами

·        контроль за проведенням за гартувальних заходів

·        контроль за дотриманням температурного режиму групи

 

 

Лікар

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра, інструктор по спорту

 

Ст..медсестра

 

 

Ст..медсестра

 

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

2.Оздоровча робота

Профілактика інфекційних захворювань:

·        організація профілактичних щеплень

·        проведення туб діагностики

·        прийом дітей після відсутності при наявності довідки від педіатра

·        Медико -оздоровчі заходи відповідно до плану роботи

 

 

 

 

Лікар

Ст..медсестра

 

 

 

 

Ст..медсестра

 

Щомісяця

 

 

 

 

1 раз на рік

 

Постійно

 

 

За планом

 

3.Контроль санітарно-гігієнічного режиму та харчування .

Раціональна організація харчування

·        складання перспективного меню на 10 днів

·        виконання натуральних норм харчування

·        складання картотеки блюд

·        бракераж сирою та готової продукції

·        контроль закладки продуктів

·        складання меню

 

 

 

 

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

 

 

 

 

 

Постійно

 

Кожні 10 днів

 

Постійно

Щоденно

 

Щоденно

 

Щоденно

Проведення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму:

·        Контроль санітарно –епідемічного стану в групах

·        Контроль санітарного стану на харчоблоці

 

 

 

Ст..медсестра

 

 

Ст..медсестра

 

 

 

 

Щоденно

 

 

Щоденно

Виготовлення та контроль за зберіганням , використання дез.ростворів

-                  Контроль відповідності меблів до зросту дітей

-                  Дотримання режиму дня

-                  З`ясування причин відсутності дітей в групах

-                  Контроль дотримання графіка провітрювання

-                  Огляд дітей на педикульоз

-                  Медогляд співробітників

Ст..медсестра

 

 

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

 

Ст..медсестра

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

Постійно

Щоденно

 

Постійно

 

Щоденно

 

2 рази на рік

 

 

 

4.Підготовка дітей до школи

* Комплексний огляд лікарями –спеціалістами

* антропометрія

*Лабораторні дослідження

 

 

Лікарі

 

Лікар д\с

Ст..медсестра

Березень-травень

1.     Взаємодія з іншими установами

·        Дитячою поліклінікою

·        СЕС

 

Ст..медсестра

 

 

Постійно

5.Діагностична робота

Диспансерізація дітей :

·        диспансеризація здорових дітей

·        диспансеризація дітей з функціональними порушеннями та хронічними патологіями

·        диспансеризація дітей , які йдуть до школи

·        розподіл дітей по групам здоров`я

·        контроль захворюваності дітей :

-                  складання графіка захворюваності по групах

-                  аналіз захворюваності

·        обстеження на гельмінти з послідовною дегельмінтизацією

-                  виявлення захворівши

-                  лікування

-                  виявлення та лікування контактних членів сім`ї

 

 

 

Лікар д\с

Ст..медсестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст..медсестра

 

 

 

Ст..медсестра

 

 

1 раз на рік

 

2 рази на рік

 

 

 

Березень-травень

 

1 раз на рік

 

 

 

Щомісяця

 

 

 

1 раз на рік

6. Контроль оздоровчих заходів в літній період

Ст..медсестра

Щоденно

 

  

Взаємодія дошкільного закладу з родинами вихованців.

 

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1. Групові батьківські  збори

4 рік життя

Терпіння і взаємодовіра – необхідні чинники в адаптації дітей четвертого року життя

вересень

 

Іванова Л.Ф.

Ніколенко Т.В.

Виховання навичок культури поведінки і позитивних взаємовідносин

грудень

Іванова Л.Ф.

Ніколенко Т.В.

 Дискусійний клуб з проблем виховання дошкільників «Загартування і оздоровлення дітей»

квітень

Іванова Л.Ф.

Ніколенко Т.В.

5 рік життя

Індивідуально-психологічні особливості дітей 5 року життя і необхідність врахування їх в процесі виховання

вересень

Ковальова Г.В.

Гаєвська О.Л.

Дисципліна дорослих га дорозі – запорука безпеки дітей

Охорона життя і здоров`я дітей на вулиці, вдома , в дитячому садку

грудень

Ковальова Г.В.

Гаєвська О.Л.

»Здоров`я дитини у ваших руках» (нетрадиційні форми оздоровлення )

Оздоровлення в літній період.

квітень

Ковальова Г.В.

Гаєвська О.Л.

                                                     6 рік життя.

 Індивідуально – психологічні особливості дітей шостого року життя. Ознайомлення батьків з навчальною програмою

вересень

Корольова А.Є.

Кілімченко Т.А.

Волошина Л.В.

Забуга О.В.

 Всебічний розвиток дитини та підготовка до навчання в школі (емоційна , вольова , розумова , фізична готовність до школи)

грудень

Корольова А.Є.

Кілімченко Т.А.

Волошина Л.В.

Забуга О.В.

«Здоров`я дитини у ваших руках» (нетрадиційні форми оздоровлення )

Оздоровлення в літній період.

 

 

 

травень

Корольова А.Є.

Кілімченко Т.А.

Волошина Л.В.

Забуга О.В.

 

3. Продовжити роботу з батьківською громадськістю із залученням їх до участі та організації

3.1 Спільних виставок творчих робіт вихованців та їх родин

3.2 Дня здоров’я.

3.3 Загальних свят, ранків, розваг

3.4 Спільних екскурсій

3.5 Проведення Дня довкілля.

упродовж року

Завідувач ДНЗ

 

4. Організувати та провести зустріч батьків майбутніх першокласників з директором НВО № 136, з вчителями 1 – х класів. Вимоги  щодо навчання в підготовчому відділенні.

квітень

Завідувач ДНЗ

вихователі старшої групи

5. Постійно проводити консультації з питань виховання дітей дошкільного віку, залучати спеціалістів: логопеда, психолога, юриста, лікаря, вчителя тощо.

упродовж року

Вихователі

 

Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей.

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1. Включити в перспективний та календарний плани роботи вихователів заходи щодо дотримання правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності.

вересень

вихователі

2. Видати наказ щодо дотримання персоналом д / з правил з охорони життя та здоров’я дітей.

вересень

зав. д / з Горяїнова Г.І.

3. Провести нараду з  педагогами та працівниками д / з : « Додержання законодавства щодо охорони життя і здоров’я дітей у дитячих дошкільних закладах.

вересень

зав. д / з Горяїнова Г.І.

4. Провести тиждень безпеки життєдіяльності дітей.

березень

Методист д / з

5. Проводити в ІІ половині дня бесіди з безпеки життєдіяльності дітей відповідно до вікової групи.

постійно

упродовж року

вихователі

1.     6.Провести тематичну розвагу

« Я дотримуюсь правил дорожнього руху»

листопад

вихователі

7. Систематично проводити інструктажі з ТБ, ППБ, попередження травматизму.

Видати наказ з дотримання персоналом правил виконання інструктажів.

постійно

упродовж року

жовтень

зав. д / з Горяїнова Г.І.

завгосп

8. Проводити інструктажі для батьків:

-         правила поведінки дітей у громадських місцях;

-         правила дорожнього руху;

-         правила поведінки на воді;

-         правила поводження з електричними та газовими приборами;

-         правила поводження з пожежонебезпечними та незнайомими предметами;

-         поведінка дитини під час спілкування з незнайомими людьми.

 

 

9. Включити в заняття з ознайомленням з навколишнім середовищем, з розвитку мовлення такі теми:

-         «Навіщо ми миємо руки»

-         «Як захистити себе від чужих людей»

-         «Отруйні рослини та гриби»

-         «Небезпечні речі»

-         «Якщо ти один вдома»

 

 

1.     Підбір та читання літератури для дітей з правил поведінки, охорони свого здоров’я.

2.     Провести тренінги  з батьками з запрошенням психологів «Як зберегти свою дитину»

 

 

 

 

Забезпечення наступності у діяльності дитячого садка і школи.

 

з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1

Взяти участь в урочистій лінійці 1– го вересня

вересень

муз. керівник

Бандура О.П.

2

Пізнавальна екскурсія до школи

червень

вихователі старшої групи

3

Запрошення вчителів 1-х класів підготовчого відділення на заняття з математики, грамоти, мовленнєвого спілкування у старшій дошкільній групі.

лютий

Горяїнова Г.І.

 

4

Проведення спільної методичної ради

« Наступність дошкільного виховання та початкової школи. Підготовка вихованців д/з до навчання в підготовчому відділенні НВО № 136

березень

Горяїнова Г.І.

вихователі

старшої групи

5

День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників з метою ознайомлення родин вихованців з умовами та вимогами щодо навчання в 1 класі.

березень –

квітень

Горяїнова Г.І.

 

6

Проведення батьківських зборів та зустріч батьків дітей дошкільного відділення з вчителями перших класів.

травень

вихователі

старшої групи

7

Провести спільне свято « До побачення, садок»

 

травень

муз. керівник

Бандура О.П.

8

Провести тестування дітей старшої дошкільної групи щодо рівня отриманих знань, умінь, творчих здібностей.

 

квітень –

травень

вчителі

1 –х класів