Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

5) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 31)

 

 

 

 

2. Відомості про інформаційне забезпечення

 

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1.

Бібліотека

так

162

18

 

 

Всього - 30344 шт.

у т.ч.

підручники –20885 шт., художня література-9144 шт.,

методична література-315шт.,

у т.ч. довідкова література – словники:

-з іноземної мови-33шт.,

- тлумачні-1шт.,

- орфографічні-58шт.,

з математики, фізики та інформатики -12шт.; іншомовних слів – 0.

2.

Книгосховище

так

14,6

 

 

3.

Зал для видачі літератури

-

-

 

 

4.

Читальний зал

так

69,6

 

 

5.

Електронна бібліотека

ні

-

 

 

6.

Інтернет

ні

-

 

 

7.

Інше

-

-