У Європу з рідним містом у серці

Переможці Дніпроквесту

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«ЄВРОПЕЙСЬКА  ІНТЕГРАЦІЯ  УКРАЇНИ»

ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИ ГМНАЗІЯХ

 (Варіанти: «Окремий курс» та «Інтеграція програми в суспільствознавчі дисципліни початкової школи»)

 

 

Пояснювальна записка

Інтеграція Європи – це процес суттєвий і незворотний.

Мета і завдання системи освіти в контексті європейської інтеграції мають бути опрацьовані як на шляху конфронтації різних цінностей загальних і соціальних для кожної держави, так і визначення спільних намірів і освітніх програм у Європі.

         Українське суспільство, і зокрема, його юні громадяни мають бути підготовленими до діяльності нових міжнародних структур, етичних норм, певних зразків поведінки.

         Головне завдання початкової школи у країнах Європейського Союзу –

надання дитині елементарних умінь та ознайомлення її зі зразками виховання. Початкове навчання визначається як «фундаментальна підготовка».

         Соціальна ефективність і адекватність, особистісна зорієнтованість і рівноправність, демократизм і гуманізм – це ті цінності, які прямо чи опосередковано визначають сучасну Європейську політику стосовно загальної середньої освіти загалом і початкової зокрема.

         Похідними від цих цінностей є цілі, які декларуються урядами Європейських країн щодо функціонування початкової школи.

         Варто ознайомити учнів початкової школи з мережею початкових шкіл у країнах Європейського Союзу, структурою освітньої системи, провідними цілями навчання.

         Навчальний інтегрований курс «Європейська інтеграція України» передбачає формування в учнів початкової школи свідомого ставлення до особливостей міжнародної інтеграції в різних сферах життя.

 

Мета інтегрованого курсу:

         Формування в учнів адекватного ставлення до процесів Європейської інтеграції та розуміння ролі і місця України в системі європейської колективної безпеки.

 

Завдання курсу:

- формування гармонійного співіснування з навколишнім світом;

- об’єктивне інформування учнів про характер міжнародних інтеграційних процесів;

- ознайомлення з етапами розвитку і нинішнім станом відносин України з Європейськими країнами;

- сприяння розумінню місця і ролі України в системі колективної оборони і міжнародної безпеки;

- позитивна мотивація на здоровий спосіб життя.

 

                             Програма складається з трьох розділів:

І. Загальні проблемі країн Євросоюзу (3-4 класи) за принципом концентричних кіл.

ІІ. Інтеграція курсу в суспільствознавчі навчальні дисципліни початкової школи

(1-4 класи).

ІІІ. Практична реалізація курсу (1-4 класи).

Змістом програми передбачено використання таких форм роботи:

- бесіди;

- години спілкування (ГС);

- колективні творчі справи (КТС);

- колективне ігрове спілкування;

- усні журнали;

- перекличне повідомлення;

- диспути;

- інсценізації;

- пізнавально - розвивальні ігри;

- ігри-подорожі;

- експедиції, екскурсії;

- пошукова робота;

- «круглі столи»;

- вікторини;

- конкурси.

 

I РОЗДІЛ. Загальні проблеми країн Євросоюзу.

(3кл-0.5 год. на тиждень; 4кл.-0.5 год. на тиждень)

 

                                                          Орієнтовна тематика

1.     Світ сучасної Європи. Створення Європейського Союзу          (1 год.)

2.     Взаємозалежність в історичному та культурному розвитку      (1 год.)

3.     Історичні і культурні зв`язки України з Європою             (2 год.)

4.     Приналежність до Європейського суспільства                           (2 год.)

5.     Картини життя в різних країнах                                         (5 год.)

6.     Початкова шкільна освіта в Європейському вимірі          (2 год.)

7.     Грунтування гуманістичних і цивілізаційних цінностей   (2 год.)

8.     Труднощі адаптації до змін і новинок                                (1 год.)

9.     Розвиток науки і техніки                                                     (3 год.)

10.                        Криза цивілізації                                                                 (2 год.)

11.                       Схожість і відмінність між людьми        :                                     (5 год.)

- культурна спадщина;

- символи;

- традиції, звичаї;

- національний одяг;

- народні ігри;

- спорт;

- кухня.

12.                        Взаємопорозуміння і толерантність                                  (1 год.)

13.                       Патологічні загрози                                                            (1 год.)

14.                        Дії у випадку конкретної загрози:                                               (5 год.)

- тероризм;

- організована злочинність;

- наркоманія;

- СНІД;

- релігійні секти;

- агресивні субкультури.

 

 

II РОЗДІЛ. Інтеграція курсу в суспільствознавчі навчальні дисципліни

початкової школи.

 

1 клас

 

№ з/п

Тема заняття

Тема інтегрованого курсу

Предмет

1

Ми живемо в Україні,

ми дуже любимо її.

Державні символи України

Знайомство з країнами Євросоюзу та їх державними символами

Українське народознавство

2

Дитячі ігри

Народні дитячі ігри країн Європи

Українське народознавство

3

Свято – коли весело

Як відзначають різні свята в країнах Європи

Я і Україна

4

Практичне ознайомлення

з реченням.

Крапка у кінці речення

Складання речень про країни  Європи

Читання

5

Хто живе поруч з нами

Територія і географічне положення країн Європи

Мовлення

6

Дикі і свійські тварини. Птахи.

Фауна країн Європи

Мовлення

7

Уявлення про мову казок

Казки народів Європи

Мовлення

8

«Як батьківщина і сонечко над нами отака і мама на землі одна»

Ставлення дітей до батьків в різних країнах

Основи моралі

 

2-й клас

 

№ з/п

Тема заняття

Тема інтегрованого курсу

Предмет

1

Ми - українці

Наші європейські сусіди

Я і Україна

2

У царстві рослин

Рослинний світ Європи

Я і Україна

3

У царстві тварин

Тварини Європи

Я і Україна

4

Зима щедра святами

Як святкують Новий рік у країнах Європи

Я і Україна

5

Квіткова композиція

«Місто квітів»

Квіти – символи країн Євросоюзу

Художня праця

6

Дизайн костюма

як вид мистецтва

Національні костюми народів Європи

Художня праця

7

Здорове харчування

Національна кухня Європи

Основи здоров`я

8

Твої права

Права і обов`язки дітей інших країн

Основи здоров`я

9

Ти живеш серед людей

Звичаї і традиції  країн Європи

Основи моралі

10

Дружба і товаришування

Ми – єдина сім`я

(Країни Євросоюзу)

Основи моралі

 

3-й клас

 

№ з/п

Тема заняття

Тема інтегрованого курсу

Предмет

1

Власні та загальні назви

Ознайомлення з назвами річок, міст країн Європи

Українська мова

2

Рослини. Тварини.

Рослини інших країн. Заповідники.

Червона книга.

Лікарські рослини. Тварини

Природознавство

3

Корисні копалини

Корисні копалини

країн Європи.

Природознавство

4

Ставлення до старших

Стиль сімейних взаємовідносин

в різних країнах

Громадянська освіта

5

Народні та державні свята

Народні та державні свята країн Європи

Громадянська освіта

6

Музеї, пам`ятники

Музеї, пам`ятні місця країн Європи

Громадянська освіта

7

Ставлення

до ВІЛ-позитивних людей

Ставлення до

ВІЛ-позитивних людей

 в інших країнах

Основи здоров`я

8

Здоровий спосіб життя.

Культура харчування.

Різновиди страв

Здоровий спосіб життя. Культура харчування. Різновиди страв країн Європи

Основи здоров`я

9

Написання листа

Встановлення дружних стосунків з дітьми

країн Євросоюзу

через листування

Мовлення

10

Казки країн світу

Казки Великої Британії

Уроки з позакласного читання

11

Ціна, кількість, вартість

Порівняння грошових одиниць країн Євросоюзу

Математика

 

4-й клас

 

№ з/п

Тема заняття

Тема інтегрованого курсу

Предмет

1

Іменник як частина мови

Туризм і найвідоміші власні назви країн Євросоюзу

Українська мова

2

Інсценізація казки або її уривка

Казкарі країн Європи.

Основи літературної освіти

3

Материки Землі

Географічне положення і адміністративно-територіальний устрій

Природознавство

4

Населення Землі

Населення країн Євросоюзу

Природознавство

5

Корисні копалини

в рідному краї

Корисні копалини в країнах Європи

Природознавство

6

Промисловість

 в рідному краї

Промисловість в країнах Євросоюзу

Природознавство

7

Рослинництво і тваринництво

Сільське господарство в країнах Європи

Природознавство

8

Збережемо природу разом

Екологічні проблеми країн Євросоюзу

Природознавство

9

Символіка.

Символи рідного краю

Символи країн Євросоюзу

Громадянська освіта

10

Культурна спадщина народу

Культура  країн Європи

Громадянська освіта

11

Виготовлення українських народних іграшок. Проект «Українська народна іграшка та ігри»

Народні іграшки та ігри в країнах Європи

Художня праця

12

Охорона здоров`я

в медичних закладах

Навчання та охорона здоров`я в медичних закладах країн Європи

Основи здоров`я

13

Жертва – вияв любові

Релігійні сповідування інших країн. Католицизм. Протестантизм.

Основи моралі

14

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв`язування задач. Величини. Геометричний матеріал

Величини в країнах Європи

Математика

 

 

ІІІ РОЗДІЛ. Практична реалізація курсу.

 

Позакласні заходи

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1

Заочна подорож «Мандрівка по країнах Євросоюзу»

Упродовж року

Класні керівники 1 кл

2

Спортивне свято

«Будь здоровим, першокласнику!»

вересень

Класні керівники 1 кл

3

Усний журнал

«Україно! Мій коханий краю…»

(1-2кл.)

жовтень

Класні керівники 1-2 кл

4

Конкурс-гра

«Ми – діти твої, Україно!»

(3кл.)

жовтень

Класні керівники 3 кл

5

Брейн-ринг

«Світ неповторний і чудесний»

(4кл.)

жовтень

Класні керівники 4 кл

6

Загальношкільний конкурс казок країн Європи

«Казковий калейдоскоп»

листопад

Класні керівники

7

Створення майстерні

Діда Мороза

(виготовлення улюблених іграшок дітей країн Європи)

грудень

Класні керівники

8

Гра-мандрівка

«Як зустрічають Новий рік

у різних країнах Європи»

грудень

Класні керівники

9

Ігрова розважальна програма «Світ розваг»

(ігри народів Європи)

лютий

Класні керівники

10

Творчий проект з курсу

«Я і Україна»,

«Сім чудес України» (3кл)

березень

Класні керівники

3 кл

11

Дослідницько-пошуковий проект з курсу «Я і Україна», «Материки Землі»

(4 кл)

березень

Класні керівники

4 кл

12

Конкурс малюнків на асфальті «Хай завжди буде мир!»

(до дня Землі)

квітень

Класні керівники

13

Загальношкільна пізнавальна гра до Дня Європи

«Наш дім - Європа»

травень

Класні керівники