Інформаційне забезпечення

2. Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1.

Бібліотека

так

162

18

 

 

Всього - 30344 шт.

у т.ч.:

підручники –20885 шт.;

1-4 класів – 6274 шт.;

5-9 класів – 11695 шт.;

10-11 класів – 2916 шт.;

художня література-9144 шт.;

методична література-315шт.;

у т.ч. довідкова література – словники:

-з іноземної мови-33шт.;

- тлумачні-1шт.;

- орфографічні-58шт.;

- з математики, фізики та інформатики -12шт.;

-  іншомовних слів – 0.

2.

Книгосховище

так

14,6

 

 

3.

Зал для видачі літератури

-

-

 

 

4.

Читальний зал

так

69,6

 

 

5.

Електронна бібліотека

ні

-

 

 

6.

Інтернет

ні

-

 

 

7.

Інше

-

-