Адміністрація закладу

Перший директор навчально-виховного об'єднання - Письменний Валерій Борисович(1952-2016)

 

 

         Письменний Валерій Борисович розпочав педагогічну діяльність у 1974 році після закінчення Дніпропетровського державного університету вчителем англійської мови та латини. Працював на посадах організатора позакласної роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, а від березня 1987 року директором СШ № 136 (від 1992 року гімназії № 136) м. Дніпропетровська. Його новобудова швидко стає найпопулярнішим закладом району; з 1989 року працює у п’ятиденному режимі, а з 1991 року переходить на українську мову викладання і стає першою в Дніпропетровській області гімназією.

       Створений колектив однодумців дуже швидко стає експериментальним майданчиком, впроваджувачем і поширювачем новітніх інноваційних технологій як в м. Дніпропетровську, так і по всій області.

       За особливий внесок у розвиток освіти України Письменний Валерій Борисович Указом Президента України отримує у 1992 році почесне звання «Заслужений Учитель України».

Валерій Борисович поєднує керівну роботу в гімназії з депутатством у Дніпропетровській міській раді, Самарській районній раді. Від 1998 року по 2000 рік обіймає посаду першого заступника начальника управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, а з 2000 року повертається директором до гімназії № 136, яка від 1996 року стала дійсним членом Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. Від 2002 року керована ним гімназія стає експериментальним навчальним закладом міністерства освіти і науки України, проводить велику науково-дослідницьку роботу в області створення Школи культури здоров’я Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю як моделі Школи майбутнього в контексті Європейської інтеграції України.

       Колектив закладу під керівництвом Письменного Валерія Борисовича плідно працює над створенням єдиного освітнього простору в системі неперервної освіти як науково-освітньої, соціально-культурної інституції, що формує людину з новою ментальністю, яка усвідомлює саму себе, долає національний нігілізм, пізнає своє етнічне коріння, є високодуховною, вміє визначитися в різних сферах діяльності та самоутвердитися, реалізуватися в полі культурному просторі, здатна до навчання упродовж всього життя, дбає про збереження та зміцнення власного здоров’я.

       У 2003 році Валерій Борисович визначений переможцем регіонального конкурсу «Світоч Придніпров’я-2003» в номінації «Кращий діяч освіти». У 2009 році нагороджений почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський».

Письменний Валерій Борисович – ініціативний творчий керівник, талановитий педагог. Користується великою повагою серед учителів, учнів та батьківської громади.

 

Директор НВО № 136   з 2016 року  - Євсевська Наталя Вікторівна. Вчитель вищої категорії, право, медіакультура, філософія.

 

Заступники директора:

- з гімназії - Алмазова Олена Віталіївна, учитель-методист, історія

- з науково-методичної роботи - Горожанкіна Оксана Сергіївна, вчитель вищої категорії, російська мова, право

- з іноземних мов - Кирилюк Вікторія Вікторівна, вчитель-методист, англійська мова

- з дошкільного навчального закладу - Горяїнова Ганна Іванівна, вчитель-методист, хімія

- з виховної роботи -Бурлакова Юлія Дмитриївна, старший вчитель, зарубіжна література

 

Графік прийому адміністрації

Адміністратор

День

Час

Євсевська Н.В.

директор

понеділок

15.00-17.00

Ярмоленко Т.С.

заст.директора

вівторок

15.00-17.00

Алмазова О.В.

заст.директора

середа

15.00-17.00

Горожанкіна О.С.

заст.директора

четвер

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмоленко Тетяна Сергіївна –  заступник директора відповідає за весь заклад:
    а) тарифікації педкадрів, педагогічні кадри та організація їх атестації;
    б) розклад шкільного компонента та контроль за дотриманням розкладу та якості викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів;
    в) складання табелів на зарплату педпрацівників шкільного компонента, спецкурсів;
    г) підбирає педагогічні кадри, веде з ними співбесіди та інструктаж з техніки безпеки, подає проекти наказів про прийняття та звільнення педагогічних кадрів на підпис директора, контролює роботу педагогічних кадрів, звітує про кадрові питання педпрацівників перед директором, несе персональну відповідальність за облік педагогічних кадрів та їх робочого часу;
    д) медичний огляд педагогічних працівників і учнів;
    е) ведення книг видачі атестатів, свідоцтв, грамот, похвальних листів, медалей, ведення архіву;
    є) переведення учнів в інші навчальні заклади та приймання учнів до гімназії на підставі конкурсного відбору, організація конкурсного випробування;
    ж) керівництво і контроль за викладанням математики, фізики, хімії, біології та робота цих кабінетів. Узагальнення досвіду вчителів цих предметів та атестацію.
    з)  організація харчування в усьому закладі;
    и) очолює тендерний комітет закладу та організовує його роботу.
    і) складає  графік відпусток педагогічних працівників та здійснює контроль за  його виконанням.
   
Алмазова Олена Віталіївна заступник директора з навчально-виховної роботи в гімназії:
    а) організація навчально-виховної роботи в 3, 4, 5  класах гімназії;
   
б) складання та дотримання розкладу занять в 1-7 класах гімназії в обсязі державного компонента та вибірково-обов’язкових предметів;
    в) контроль робочого часу та складання табеля на зарплату педпрацівників державного компонента та вибірково-обов’язкових предметів, складання  графіку  літньої трудової практики;
    г) контроль документації (алфавітна книга, особові справи, журнали) 3, 4, 5  класів, навчально-організаторська робота класних керівників 3, 4, 5  класів, робота з батьками;
    д) керівництво і контроль за викладанням трудового навчання, креслення, фізкультури, спортивних танців, основ здоров’я, захисту Вітчизни,  історії та суспільствознавчих дисциплін, географії, музики, образотворчого мистецтва. Узагальнення досвіду вчителів цих предметів та атестацію;
    е) видання  щомісячної гімназійної газети;
    є) робота шкільного радіо;
    ж) організація практики учнів після закінчення навчального року;
    з) організація команди нво № 136 на міські та обласні  олімпіади з предметів;
    и) організацію команди міжнародної програми “Дебати”;
    і) організація та проведення щорічної гімназіади, щорічного конкурсу ерудитів та інтелектуалів клубу “РР” (Розумники та розумниці) з залученням кожної кафедри; робота клубу «Ерудит»;
     ї) контроль за  роботою  бібліотеки;
    й) організація та проведення місячників обов’язкової середньої освіти (двічі на рік) та звітність про них.
    к) дотримання Закону про загальну обов’язкову середню освіту випускниками 5 класів;
    л) організацію та контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням випускників 5(9) класів гімназії, оформлення звітності з цього питання;
    м) відповідає за порядок на першому поверсі закладу.
    н) вся статистична звітність закладу, рух учнів, ведення книги наказів “Д”, алфавітна книга, мережа класів.
 
        а) організація та контроль навчально-виховної роботи в 1-4 класах підготовчого відділення та узагальнення досвіду цих вчителів;
        б) організація методичної роботи з вчителями та вихователями 1-4 класів підготовчого відділення;
        в) організація роботи ГПД;
        г) організація та контроль виконання шкільного компонента в підготовчому відділенні, складання табеля на зарплату, складання розкладу навчальних занять;
       д) контроль ведення документації в підготовчому відділенні (журнали, особові справи) плани, алфавітна книга;
       е) організація роботи цивільного захисту;
       є) організація та контроль роботи з протипожежної безпеки;
      ж) ведення документації та звітність з травматизму та нещасних випадків серед учнів;
       з) контроль за викладанням ЦЗ, охорони життя та здоров’я учнів;
       и) відповідає за порядок в будівлях початкової школи.
   
 
Кирилюк Вікторія Вікторівна – заступник директора з навчальної роботи:
  а) контроль викладання іноземних мов, латини, старослов’янської мови;
  б) організація роботи міжнародних програм, конкурсів, обмінів тощо;
  в) контроль організації і.г.з. з англійської мови, організація олімпіад, конкурсів тощо;
  г) позакласні іномовні заходи;
 д) контроль документації (алфавітна книга, особові справи, журнали класів, навчально-організаторська робота класних керівників 1-2 класів гімназії, робота з батьками).
 е) відповідає за порядок на третьому поверсі закладу.

 

Бурлакова Юлія Дмитріївна - заступник директора з виховної роботи

     а) організація позакласної та позашкільної виховної роботи (гуртки, секції, клуби, діяльність шкільної учнівської організації, оздоровлення учнів). Здійснює соціальний захист прав дитини. Організує матеріальну допомоги дітям і сім’ям в плані пільгового харчування, матеріального заохочення, оздоровлення і придбання форми;
    б) курирує та контролює, веде методичну роботу з класними керівниками, керівниками позакласних занять, органами учнівського самоврядування, керує роботою клубу класних керівників та керівників позашкільних занять;
    в) залучає заклади культури, спорту, приватних осіб, позашкільні установи до організації позакласної роботи;
    г) роботи з учнями, що потребують особливого педпіклування та ведення документації;
    д) організовує і керує діяльністю гімназійного братства;
    е) відповідає за дотримання Кодексу учня, впровадження в щоденну роботу виховання поваги до Прапора та Герба України, прапора та герба гімназії, знання та виконання всіма вчителями та учнями Гімну України.
    є) організація щотижневих лінійок, політінформацій, виховних годин;
    ж) працює в тісному контакті з психологом гімназії;
    з) організація суспільно-корисної праці учнів протягом навчального року;
    и) курирує викладання інформатики;
    і) організовує та контролює безкоштовне та пільгове харчування учнів.

 
Горожанкіна Оксана Сергіївна - заступник директора з науково-експериментальної та методичної роботи

     а) науково-дослідницьку експериментальну роботу педагогів, керівників кафедр (методичних комісій), їх участь у виставках і конференціях; курирує навчально-виховний процес учнів 6-7 (10-11) класів, МАН, організацію та участь учнів в  конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН, різних інтелектуальних конкурсах і оглядах, виставках, звітах;
    б) організацію та проведення методичної роботи педагогічного колективу, керує науково – методичною радою гімназії, видає методзбірки, веде роботу за науковою темою гімназії як експериментального закладу Міністерства освіти і науки  України;
    в) підготовку та затвердження авторських програм, посібників, збирає матеріали  для узагальнення досвіду;
    г) керівництво та контроль за викладанням української мови та літератури, старослов’янської мови, російської мови, зарубіжної літератури, словесності, риторики  та роботу цих кабінетів;
    д) керівництво та контроль роботи психологічної служби;
    е) складання і дотримання річного і навчального планів роботи закладу;
    є) керування та контроль написання науково-дослідницьких статей, посібників з викладачами та вчителями за допомогою заступників, які відповідають за цикл предметів;
    ж) контроль документації 6-7 класів гімназії,  навчально-організаторську роботу з батьками та організацію навчально-виховного процесу в 6-7 класах гімназії;
    з) організацію та контроль зв’язку з ВНЗ-ми  і підписанням угод, складання спільних проектів з кафедрами ВНЗів, залучення викладачів ВНЗів до викладання спецкурсів, лекцій, практичних семінарів, керівництва науково-дослідницьких робіт, проведення зустрічі в дискусклубах.
    и) організацію та контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням випускників 7(11) класів гімназії, оформлення звітності з цього питання;
    і)  видання літературного альманаху;
    к) відповідає за порядок на другому поверху гімназії.