Наші досягнення

         За підсумками 2016-2017 навчального року рівень досягнень учнів наступний:

 

Клас

Кількість учнів

10-12 балів з усіх предметів

7-12 балів

Мають 1-3 бали, з предметів

1-А

28

-

11

-

1-Б

24

3 учні:

Гайдуков Володимир,

Іванькова Вікторія,

Коломецька Анна.

15

-

1-В

26

3 учні:

Легкота Герман,

Веселов Артем,

Бєлікова Дар’я.

20

-

2-А

27

3 учні:

Мілкова Софія,

Пікалова Ярослава,

Тернова Альона.

6

-

2-Б

27

-

7

3 учні:

- Коваль В.: рос.мова, матем.;

- Фоєвцов В.: англ.мова, матем.

- Резніченко Р.: укр.народознавство

2-В

28

-

6

3 учні:

-Щуров А.: світ.література;

- Захаров Д.: укр. народозн., франц. мова;

- Самарець В.: матем., франц.мова.

3-А

33

1 учень:

Ратнікова Наталія

9

2 учні:

- Громадський О.: алгебра, геометрія;

- Слінченко Л.: алгебра, геометрія.

3-Б

32

2 учні:

Калініченко Марія,

Шевченко Максим.

8

5 учнів:

- Давидов А: зар.літер., біологія, музика, рос. Мова;

- Білий Б.: музика;

- Рубаненко Р.: музика, алгебра;

- Шешковичев К.: рос.  Мова;

- Коханчик В.: алгебра, геометрія, інформатика.

3-В

31

1 учень:

Мезенцева Марія

12

1 учень:

Гужва-Бондаренко Д.: укр.мова,літ., рос.мова, геометрія.

4-А

31

-

8

-

4-Б

27

-

6

- Чайка Д. :укр.мова

4-В

27

-

5

-

5-А

26

-

9

-

5-Б

29

3 учні:

Зіненко Анна,

Ковальчук Марія,

Мерінцова Анна.

14

-

6-А

34

4 учні:

Горб Інна,

Брус Дар’я,

Старікова Анастасія,

Шапкін Владислав

14

-

7-А

29

2 учні:

Мурашов Марко,

Щавелева Юлія.

24

-

 

Навчально-виховне об’єднання №136 один із навчальних закладів, що відомий не лише в Дніпропетровській області, а й в Україні та за її межами.

            Заклад був заснований в 1987 році як середня загальноосвітня школа, з 1991 року перейшов на українську мову навчання, в 1992 році реформований в першу в Дніпропетровській області гімназію, а з 2005 року в навчально-виховне об’єднання №136. НВО №136 є закладом міського підпорядкування і фінансується з міського бюджету. На сьогоднішній день в закладі навчається 907 учнів.

            Від 1996 року гімназія стала дійсним членом Європейської  мережі шкіл сприяння здоров’ю. Від 2002 року заклад стає експериментальним навчальним закладом Міністерства освіти та науки України, проводить велику науково-дослідницьку роботу в області створення Школи культури здоров’я Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю як моделі Школи майбутнього в контексті Європейської інтеграції України.

            Колектив закладу плідно працює над створенням єдиного освітнього простору в системі неперервної освіти як науково-освітньої, соціально-культурної інституції що формує людину з новою ментальністю, яка усвідомлює саму себе, долає національний нігілізм, пізнає своє етнічне коріння є високодуховною, вміє реалізовуватися в різних сферах діяльності, здатна до навчання упродовж всього життя, дбає про збереження та зміцнення власного здоров’я.

            Експериментальна діяльність колективу НВО №136 була неодноразово відзначена золотими медалями та дипломами на Всеукраїнських та міжнародних науково-методичних виставках – в 2009, 2012 та 2015 роках.

            НВО №136 входить до Асоціації інноваційних навчальних закладів «Відроджені гімназії України».

            З 1991 року НВО №136 активний учасник міжнародних програм: «Kids to Kids International», AIESEC, «Світ без кордонів», «Європа у валізі». Дієвим механізмом впровадження міжнародних програм в роботу НВО №136 є Євроклуб FAF, який сприяє вихованню у гімназистів позитивного ставлення до вивчення іноземних мов (в гімназії вивчається три іноземні мови), розвитку інтелектуальних та пізнавальних здібностей учнів. Гімназисти завдяки активній роботі Євроклубу є справжніми патріотами-інтернаціоналістами. Вони усвідомлюють причетність до європейських цінностей та відчувають себе членами європейської спільноти. Бо саме Євроклуб є тим механізмом інтеграції до європейського освітнього простору, який забезпечує поступ кожного з них до демократичних європейських цінностей, європейської ментальності, виховує в кожному гімназисті справжнього європейця.

            З метою поліпшення вивчення рідної мови учнями НВО №136 та розширення сфери її використання вчителі кафедри слов’янської філології у 2011 році склали програму «Українську мову – в кожну родину». Метою програми є: створення належних умов для поліпшення володіння українською мовою учнями та членами їх родин; виховання шанобливого ставлення до українських культурних мовних традицій; популярізації культурних надбань українського народу, його мовних традицій, краси рідної мови.

            Учні закладу вже декілька років поспіль є учасниками проекту «Навчання демократії через дебати». Молодь, залучена до проекту, навчається краще розуміти складність соціальних процесів у полікультурному світі та мультиетнічному та поліконфесійному українському суспільстві, набуває досвіду публічних виступів, розвиває навички ораторського мистецтва, вчиться ефективно діяти та працювати в команді. Клуб «Дебати» працює з 2003 року, а з 2011 року є постійним учасником турнірів під егідою громадської організації «Нове бачення», яка являється членом міжнародної дебатної освітньої асоціації IDEA.

            З 2009 року НВО №136 долучилось до науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Метою проекту є упровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально-здібних дітей та учнівської молоді.

            За тридцять років існування в закладі сформувались власні традиції, які не тільки зберігаються але й примножуються: вчорашні випускники приводять до гімназії своїх дітей, які з гордістю співають гімн гімназії, створений директором, викладачами та учнями. «Жити для кращого життя, жити для того щоб творити» - слова гімну стали життєвим кредо кожного гімназиста. «Ми – єдина родина» - «Familia una sumus»: під цим гаслом об’єднані учні, вчителі, батьки тих хто навчається в гімназії, випускники. Результатом цієї єдності і співпраці є високі показники навчальних досягнень. За результатами ЗНО останніх років заклад входить до десятки навчальних закладів м. Дніпра (за рейтингом 2016 року НВО №136 посіла 9 місце, а за результатами ЗНО з української мови 4 місце).

            Підняття державного прапору на подвір’ї школи та виконання гімну – саме так розпочинається навчальний день кожного гімназиста – це одна з найголовніших традицій нашого закладу.

            Щороку у листопаді проводиться Реквієм пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років та сталінських репресій.

            Андріївські вечорниці є традиційним народознавчим святом, до якого учні різних класів готуються старанно, розкриваючи свій творчий потенціал.

            В 2003 році в НВО №136 був заснований проект «Зірка гімназії», головною метою якого є стимулювання до розкриття інтелектуального, соціально-громадського та творчого потенціалів кожного учня гімназії.

            В гімназії діє заохочувальна програма: «Острів надії» - премія ім. Кирила і Мефодія, яку отримують учні та вчителі за ревність у служінні українському народові та Батьківщині, високі досягнення у навчанні, розбудові рідної гімназії задля її розквіту.