Заява Ліцензія без процедури

Міністерство освіти і науки України

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Logo136GERB                                                                                                                  

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об’єднання №136

«класична ґімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа –

дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»

Дніпровської міської ради

 

 
 

 

49127, м. Дніпро, вул. Космонавтів, 10

тел.: (056) 728-21-04, 728-08-94, 728-20-15, тел./факс: (056) 728-78-78, e-mail: nvo136dnepr@gmail.com

Бюджетний р/р №35419098028876

в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 24436860

 

від ______2018р. № _____

 

Голові Дніпропетровської

обласної державної адміністрації

 

РЕЗНІЧЕНКУ В.М.

 

ЗАЯВА
про отримання  ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти

 

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти) з ліцензованим обсягом 1038 осіб без проходження процедури ліцензування відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ “Про освіту”.

Здобувач ліцензії Комунальний заклад освіти «Навчально-виховне об’єднання № 136 «Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради

Керівник директор Краснікова Наталя Вікторівна

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 24436860

Організаційно-правова форма комунальна організація (установа, заклад)

Форма власності комунальна

Орган управління управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Місцезнаходження 49127, Дніпропетровська область, м. Дніпро,                вул. Космонавтів, 10

Місце провадження освітньої діяльності 49127, Дніпропетровська область, м. Дніпро,  вул. Космонавтів, 10

Телефон (056) 728-21-04, адреса електронної пошти nvo136dnepr@gmail.com

Поточний рахунок  33413005046076 ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування,                                є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів  особисто.

 

Директор КЗО «НВО № 136» ДМР

 

 

_______

(підпис)

 

Н.В.Краснікова

М.П.